Przejdź do treści

Wczesna pomoc szansą dla najmłodszych

Jeśli niepokoi Cię coś w zachowaniu Twojego dziecka i chciałabyś/chciałbyś sprawdzić, czy rozwija się ono prawidłowo, zgłoś się do Poradni, gdzie możesz skorzystać z pomocy doświadczonych psychologów, pedagogów, logopedów i rehabilitanta.

Nie ma żadnych ograniczeń wiekowych i już niemowlę może się znaleźć w gabinecie psychologa, pedagoga czy logopedy.

Dokonamy obserwacji zachowania Twojego dziecka, ocenimy jego rozwój psychomotoryczny, porozmawiamy z Tobą. Na podstawie wyników badań i informacji uzyskanych w trakcie wywiadu zaplanujemy wspólnie odpowiednie działania tak, aby jak najlepiej pomóc dziecku i Tobie.

W zależności od potrzeb prowadzimy:

 • konsultacje indywidualne i rodzinne
 • badania diagnostyczne
 • indywidualną terapię dziecka
 • obserwacje zachowania dziecka na terenie przedszkola/szkoły

Spotkanie ze specjalistą w Poradni może mieć charakter jednorazowej wizyty – porady lub też może okazać się, że będą potrzebne systematyczne spotkania (z dzieckiem lub jego rodzicami).

Kontakt telefoniczny: (87) 5664149, (87) 5670067

Kiedy warto pójść z dzieckiem do psychologa?

Już niemowlę, jeśli zajdzie taka potrzeba, może trafić do gabinetu psychologa. Dziecko, którego rozwój psychoruchowy z jakichś powodów przebiega nieprawidłowo, powinno jak najwcześniej otrzymać odpowiednią pomoc, ponieważ plastyczność jego mózgu i podatność na wszelkie oddziaływania terapeutyczne jest do szóstego roku życia największa.
Z większością problemów radzicie sobie na pewno Państwo sami; korzystacie ze  wsparcia bliskiej rodziny czy znajomych zmagających się z podobnymi trudnościami.

Pierwsze trzy lata życia dziecka pełne są momentów, w których wystarczy okazać cierpliwość; zdarza się bowiem, iż rozwój dziecka zatrzymuje się na chwilę lub nawet cofa, a już za kilka tygodni maluch prezentuje dojrzalsze zachowania, a nawet pokonuje kolejną poprzeczkę na drodze swojego rozwoju. Warto zatem wiedzieć, czego można oczekiwać od dziecka w każdym miesiącu i roku  jego życia. Wiedza o fazach rozwoju dziecka pozwala na dostosowanie  oczekiwań rodziców  do indywidualnych możliwości dziecka. Jeśli reakcje dziecka wzbudzają niepokój i wydają się Państwu niewłaściwe, warto rozważyć wizytę u specjalisty.

Jeżeli Twoje dziecko:

– nie osiąga przewidzianych dla swojego wieku umiejętności i osiągnięć rozwojowych, długo uczy się nowych zachowań i umiejętności;

– urodziło się przedwcześnie, wystąpiły komplikacje okołoporodowe lub zdiagnozowano u niego zaburzenia neurorozwojowe, chorobę genetyczną lub somatyczną, zaburzenia rozwoju ruchowego wymagające rehabilitacji;

– nie nawiązuje stosownych do wieku prób komunikowania się z otoczeniem i najbliższymi oraz ma kłopoty w nawiązywaniu relacji społecznych;

– nie interesuje się otoczeniem, żyje jakby „we własnym świecie”, nie reaguje na polecenia;

– nie interesuje się zabawkami lub bawi się nimi nieadekwatnie, bardzo krótko;

– wykazuje problemy z jedzeniem, spaniem, przejściem treningu czystości;

– bardzo często miewa napady złości, agresji, często płacze lub jest smutne;

– sprawia kłopoty wychowawcze w domu i przedszkolu;

– przeżyło jakąś trudną sytuację np. śmierć kogoś bliskiego lub rozwód rodziców, nastąpiła jakaś zmiana w jego życiu lub wiele zmian, które przekroczyły jego naturalne możliwości przystosowania się do nich;

– jeżeli po prostu chcesz upewnić się, że Twoje dziecko rozwija się prawidłowo, chcesz jak najlepiej wspierać je w dalszym rozwoju lub coś budzi Twój niepokój – umów się z psychologiem lub pedagogiem pracującym w naszej Poradni. Możliwe, że po prostu usłyszysz, że wszystko jest w porządku!

Jak wygląda spotkanie z psychologiem?

Takie spotkanie, w zależności od problemu, z którym się zgłaszasz może mieć charakter konsultacji – czyli rozmowy, w trakcie której psycholog oceni jakiej pomocy Twoje dziecko lub Ty jako jego Rodzic potrzebujesz i pokieruje Cię dalej. Spotkanie z psychologiem może mieć formę badania jak rozwija się Twoja pociecha – wtedy maluch poddawany jest różnym próbom i zadaniom, które w większości mają charakter zabawy lub pytań dostosowanych do wieku dziecka. Ocena aktualnego poziomu rozwoju psychoruchowego dziecka zawsze odbywa się przy pomocy rodzica, który zna je najlepiej – psycholog kieruje do mamy lub taty wiele pytań o umiejętności, które maluch wykazuje w domu. Oprócz tego proponujemy indywidualne zajęcia rozwojowe lub terapeutyczne dla dzieci, a dla rodziców – indywidualne spotkania konsultacyjne lub grupowe zajęcia warsztatowe ukierunkowane na rozwijanie umiejętności wychowawczych. Nasi psychologowie dyżurują również w przedszkolach         (o szczegóły pytaj wychowawczynię grupy Twojego dziecka) a także prowadzą obserwacje zachowania dzieci w grupie przedszkolnej. Obserwacja malucha w grupie rówieśniczej i naturalnych, znajomych dla niego warunkach wnosi wiele cennych informacji i umożliwia w wielu przypadkach udzielenie szybszej i bardziej adekwatnej pomocy.

W naszej Poradni można również odbyć konsultację logopedyczną. W pierwszych latach życia rozwój mowy jest jedną z ważniejszych umiejętności, jaką zdobywa dziecko. Poniżej znajduje się lista zachowań, które jeśli występują u Waszej pociechy, powinny skłonić Was do kontaktu z Poradnią.

6 miesięcy:

 • dziecko nie podejmuje prób gaworzenia;
 • nie reaguje na mowę oraz dźwięki otoczenia;

1 rok życia:

 • dziecko nie próbuje wypowiadać świadomie kilku prostych słów oraz wyrażeń dźwiękonaśladowczych;
 • nie rozumie prostych kierowanych do niego zwrotów (np. Zrób „pa, pa”; Pokaż, jaki jesteś duży?; Gdzie jest mama? itp.);
 • oddycha przez otwartą buzię i intensywnie się ślini;

2 rok życia:

 • dziecko nie wypowiada kilkudziesięciu słów;
 • nie próbuje budować prostych zdań (np. Chodź tu.; Kubuś pić.; Nie chcę. itp.);
 • nie reaguje w ogóle lub adekwatnie na proste polecenia słowne (np. Połóż misia na łóżku.; Daj kubeczek. itp.);

 3 rok życia:

 • dziecko nie porozumiewa się zdaniami złożonymi;
 • nie wymawia prawidłowo spółgłosek: /k, g, l, h, w, f, p, b, t, d, m, n, ń, ś, ź, ć, dź/  (zamienia je na inne głoski lub zniekształca);
 • nie rozumie kierowanych do niego prostych oraz złożonych poleceń słownych (np. Wstań i załóż kapcie.; Wrzuć papier do kosza w kuchni. itp.)
 • komunikuje się w sposób niezrozumiały dla otoczenia;

4 rok życia:

 • dziecko wypowiada jedynie proste słowa;
 • nie wymawia prawidłowo wszystkich głosek (poza: /sz, ż, cz, dż /oraz /r/);
 • nie rozumie złożonych poleceń słownych (np. Połóż misia na półce, a książkę na stole.);
 • jąka się;

5 rok życia:

 • dziecko nie wymawia prawidłowo wszystkich głosek (poza: /r/);
 • wypowiada się w sposób chaotyczny, nie przestrzega reguł gramatycznych rządzących językiem polskim;
 • ma trudności ze zrozumieniem złożonych poleceń słownych;

6 rok życia:

 • dziecko nie wymawia prawidłowo wszystkich głosek (zamienia je, opuszcza bądź zniekształca).

Kiedy udać się z dzieckiem do rehabilitanta (terapeuty integracji sensorycznej)?

Jeśli u Twego dziecka występują jakiekolwiek z niżej wymienionych objawów, zapraszamy również na konsultację z terapeutą integracji sensorycznej, który postawi diagnozę i zaleci właściwą terapię.

 • nadmierna ruchliwość, trudności z koncentracją uwagi,
 • częste potykanie się, przewracanie się,
 • problemy ruchowe (trudności z koordynacją ruchową, z utrzymaniem równowagi, opóźniony rozwój ruchowy),
 • nadwrażliwość na światło, dźwięk,
 • nadwrażliwość na ruch (niechęć do huśtania lub występowanie choroby lokomocyjnej,
 • niechęć do uczestniczenia w zabawach ruchowych,
 • trudności w mówieniu – opóźniony rozwój mowy,
 • trudności w nabywaniu umiejętności: łapania piłki, nauki jazdy na rowerze, wiązania sznurówek
 • trudności w nauce szkolnej (pisanie, czytanie, wycinanie).
Skip to content