Przejdź do treści

Kontakt z Poradnią

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Nowomiejska 10, 16-400 Suwałki

Sekretariat:

Godziny pracy: Poniedziałek – Piątek 7:30 – 15:30

Rejestracja:

Godziny pracy:

7.30 – 18.00

7.30 – 18.00

7.30 – 16.00

7.30 – 18.00

7.30 – 16.00

 

Halina Andrukajtys i Iwona Żylińska

telefony: (87) 566-41-49, (87) 567-00-67

e-mail: sekretariat@ppp.suwalki.eu (formularz kontaktowy) lub sekretariat.ppp@poradnia-suwalki.pl

Kontakt za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP): Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)

Dyrektor

dyrektor@ppp.suwalki.eu

Doradca zawodowy:

e-mail: doradcazawodowy@poradnia-suwalki.pl (formularz kontaktowy)

Inspektor Ochrony Danych

Paweł Michalski, tel. 506-246-795, adres e-mail: iodpm@wp.pl

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Suwałkach
przyjmuje w sprawie skarg i wniosków w środy w godz. 09.00-11.00.

Skip to content