Przejdź do treści
Obszar działania Nazwisko i imię adres mailowy
Trudności w zachowaniu dzieci z objawami nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) Boruta Barbara – pedagog b.boruta@poradnia-suwalki.pl
Trudności rozwojowe, emocjonalne i w zachowaniu, zaburzenia ze spektrum autyzmu Bujkowska Karolina – psycholog k.bujkowska@poradnia-suwalki.pl
Ocena ryzyka spektrum autyzmu, dysleksja Kisielewska Anna – pedagog a.kisielewska@poradnia-suwalki.pl
Trudności w uczeniu się i zapamiętywaniu, uzależnienie od komputera i innych urządzeń multimedialnych Koncewicz Małgorzata – psycholog m.koncewicz@poradnia-suwalki.pl
Trudności edukacyjne, dysleksja Korzun Maria – pedagog m.korzun@poradnia-suwalki.pl
Trudności rozwojowe, emocjonalne i w zachowaniu Kościesza Magdalena – psycholog m.kosciesza@poradnia-suwalki.pl
Trudnościami edukacyjne, profilaktyka uzależnień, moczenie nocne, dysleksja, dyskalkulia Nawalska Katarzyna – pedagog k.nawalska@poradnia-suwalki.pl
Zaburzenia w odżywianiu Jeziorska Aleksandra- psycholog a.kalinowska@poradnia-suwalki.pl
Trudności rozwojowe, emocjonalne i w zachowaniu Osyda Małgorzata – psycholog m.osyda@poradnia-suwalki.pl
Trudności  edukacyjne dzieci z wadami słuchu i niesłyszące, dysleksja Putra Marta – pedagog m.putra@poradnia-suwalki.pl
Trudności rozwojowe, emocjonalne i w zachowaniu, zaburzenia ze spektrum autyzmu Racis Wioletta – psycholog w.racis@poradnia-suwalki.pl
Trudności rozwojowe, emocjonalne i w zachowaniu, zaburzenia ze spektrum autyzmu Śliwowska Joanna – psycholog j.sliwowska@poradnia-suwalki.pl
Trudności edukacyjne dzieci ze schorzeniami i wadami wzroku oraz niewidome, dysleksja, dyskalkulia Taraszkiewicz Wiesława – pedagog w.taraszkiewicz@poradnia-suwalki.pl
Doradztwo zawodowe dla dzieci i młodzieży, trudności emocjonalno-społeczne (nastolatki) Winnik-Pomichter  Agnieszka – psycholog a.winnik@poradnia-suwalki.pl
Problemy ruchowe, wady postawy Jargiło Jolanta – terapeuta SI j.jargiło@poradnia-suwalki.pl
Trudności edukacyjne dzieci z wadami wzroku i niewidome, dysleksja, dyskalkulia Daria Cichosz-Łostowska – pedagog d.cichosz@poradnia-suwalki.pl
Trudności rozwojowe, emocjonalne i w zachowaniu, agresja i autoagresja dzieci z niepełnosprawnością Marta Czokajło – psycholog marta.czokajło@poradnia-suwalki.pl
Trudności rozwojowe, emocjonalne i w zachowaniu Ewa Grabińska – psycholog e.grabinska@poradnia-suwalki.pl
Trudności rozwojowe, emocjonalne i w zachowaniu Julia Boniszewska – psycholog julia.boniszewska@poradnia-suwalki.pl
Zaburzenia rozwoju mowy i języka Elżbieta Korsak- logopeda e.korsak@poradnia-suwalki.pl
Zaburzenia rozwoju mowy i języka Anna Remelska – logopeda a.remelska@poradnia-suwalki.pl
Skip to content