Przejdź do treści

Szkoła podstawowa

Zajęcia indywidualne na terenie Poradni

Cele: Usprawnianie głęboko zaburzonych funkcji percepcyjnych, doskonalenie umiejętności czytania, pisania i liczenia.

Osoby prowadzące: Barbara Jurewicz, Maria Korzun, Katarzyna Nawalska, Wiesława Taraszkiewicz, Anna Kisielewska, Marta Putra

Grupa: Uczniowie klas I-VI.

Cele: Usprawnianie zaburzonego zmysłu wzroku.

Osoba prowadząca: Wiesława Taraszkiewicz

Grupa: Uczniowie klas I-VII.

Cele: Stymulowanie rozwoju mowy i wyrównywanie opóźnień, korygowanie zaburzeń mowy, podnoszenie sprawności językowej.

Osoba prowadząca: Anna Remelska, Mirosława Sielicka, Maria Sadowska

Grupa: Uczniowie klas I-VIII.

Cele: Rozwój umiejętności społecznych. Uczenie umiejętności organizacji pracy. Usprawnianie funkcji percepcyjnych.

Osoba prowadząca: Barbara Jurewicz

Grupa: Uczniowie klas I-VI.

Cele:  Rozwój umiejętności matematycznych, wsparcie dzieci w radzeniu sobie z niepowodzeniami.

Osoba prowadząca: Wiesława Taraszkiewicz, Katarzyna Nawalska

Grupa: Uczniowie klas I-VI.

Cele: Rozwijanie krytycznego myślenia i samodzielności poznawczej.

Osoba prowadząca: Małgorzata Koncewicz

Grupa: Uczniowie szkół podstawowych od 7 r.ż.


Zajęcia grupowe na terenie Poradni

Cele: Rozwijanie umiejętności psychospołecznych pomocnych w radzeniu sobie w sytuacjach trudnych, ułatwiających kontakt z innymi ludźmi i samym sobą, wzmacnianie poczucia własnej wartości.

Osoba prowadząca: Barbara Jurewicz, Katarzyna Nawalska

Grupa: Uczniowie klas III-IV.

Czas trwania zajęć: Cykl spotkań - 1 raz w tygodniu.

Cele: Rozwijanie umiejętności psychospołecznych.

Osoba prowadząca: Wioletta Racis

Grupa: Uczniowie klas II-III.

Czas trwania zajęć: Cykl zajęć - 1 raz w tygodniu (24 spotkania).

Cele: Wzbudzanie motywacji do zdobywania wiedzy, doskonalenie zdolności intelektualnych.

Osoba prowadząca: Barbara Leśniewska-Gawryś

Grupa: Uczniowie klas V-VI.

Czas trwania zajęć: Cykl 5 spotkań - 1 raz w tygodniu (II semestr).

Cele: Doskonalenie sprawności ortograficznej.

Osoba prowadząca: Maria Korzun

Grupa: Uczniowie klas IV i V.

Czas trwania zajęć: Cykl spotkań - 1 raz w tygodniu.

Cele: Budowanie pozytywnego obrazu siebie, zwiększenie poczucia własnej wartości i skuteczności w radzeniu sobie z trudnościami, stworzenie okazji do odreagowania napięć emocjonalnych, rozwijanie umiejętności społecznych, rozwijanie kreatywności.

Osoba prowadząca: Agnieszka Winnik-Pomichter

Grupa: Uczniowie z klas VII-VIII.

Czas trwania zajęć: Cykl spotkań - 1 godzina w tygodniu (I semestr).

Skip to content