Przejdź do treści

Lokalne Centrum Doradztwa Zawodowego

„Nie można powiedzieć człowiekowi: nie postępujesz jak należy, nie wskazawszy mu równocześnie właściwej drogi” (M.Gogol)

Wybór życiowej drogi nie jest prosty nawet dla dorosłych, nie ma więc czemu się dziwić, że wielu młodych ludzi przeżywa silny stres w momencie planowania swojej dalszej drogi edukacyjno-zawodowej. Zdarza się, że ich decyzje są błędne – zamiast własnymi predyspozycjami i umiejętnościami, często kierują się oczekiwaniami rodziców lub sugestiami starszych kolegów, zauroczeniem jakimś zawodem z oglądanego filmu, niewiedzą związaną z zawodami przyszłości.

Człowiek, aby mógł dokonać właściwego wyboru, musi przede wszystkim należycie rozpoznać wszystkie aspekty, możliwości, zagrożenia, a przede wszystkim – szanse. Tylko wówczas może wybrać mądrze i rozważnie. Jest to bowiem duże wyzwanie i odpowiedzialność, a jednocześnie decyzja, która pociąga za sobą dalsze konsekwencje i wpływa w sposób znaczący na nasze życie.

Praca zawodowa stanowi dużą część dorosłego życia i w decydujący sposób wpływa na poczucie satysfakcji życiowej człowieka. Rolą dorosłych jest mądre wspieranie młodych w poszukiwaniu ich właściwej drogi zawodowej. A poza tym każdy chciałby spotykać się w swoim życiu ze specjalistami z pasją, wiedzą i efektywnym w swoich działaniach. Dlatego ważne jest, aby decyzje zawodowe nie były podejmowane pochopnie.

Chcemy zaproponować Państwu ofertę działań Lokalnego Centrum Doradztwa Zawodowego działającego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Suwałkach w zakresie pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowania kariery zawodowej, a także wspierania nauczycieli w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno- zawodowego.

Celem Lokalnego Centrum Doradztwa Zawodowego jest:

 • promowanie wśród uczniów aktywnej postawy w zakresie zdobywania wiedzy o sobie samym, możliwościach kształcenia, rynku pracy oraz wspieranie ich w planowaniu ich ścieżek edukacyjno-zawodowych;
 • wspieranie rodziców i nauczycieli w zakresie udzielania pomocy uczniom w podejmowaniu przez nich decyzji edukacyjno-zawodowych;
 • tworzenie systemu współpracy pomiędzy instytucjami oświatowymi i instytucjami resortu pracy działającymi w obszarze doradztwa zawodowego.

Centrum realizuje swoje cele poprzez:

 • udzielanie wsparcia uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowania kariery zawodowej, konstruowania indywidualnej ścieżki rozwoju w ramach konsultacji i spotkań indywidualnych oraz warsztatów grupowych;
 • zapewnienie dostępu do usług poradnictwa uczniom niepełnosprawnym;
 • udzielanie pomocy rodzicom uczniów w zakresie wspierania własnych dzieci w wyborach edukacyjno-zawodowych w ramach konsultacji indywidualnych oraz wykładów;
 • współpracę ze szkołami w ramach wewnątrzszkolnych systemów doradztwa zawodowego, m.in. poprzez prowadzenie na terenie szkół spotkań warsztatowych z uczniami, konsultacje z nauczycielami i szkolnymi doradcami zawodowymi;
 • propagowanie programów, metod i dobrych praktyk dotyczących poradnictwa zawodowego, możliwych do zastosowania przez nauczycieli w szkołach;
 • doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli, doradców zawodowych obszarze doradztwa zawodowego w ramach konsultacji indywidualnych oraz spotkań grupowych (szkoleń, warsztatów);
 • propagowanie suwalskich szkół ponadgimnazjalnych przygotowujących młodych ludzi do wykonywania zawodu;
 •  gromadzenie, opracowywanie i aktualizowanie informacji o sytuacji na rynku pracy i perspektywach zatrudnienia absolwentów szkół ponadgimnazjalnych;
 • aranżowanie współpracy i wymianę doświadczeń w obszarze poradnictwa zawodowego: resort edukacji – resort pracy.

W naszej czytelni znajdują się informacje i materiały dla rodziców i uczniów.

CZYTELNIA

Oferta współpracy na rok szkolny 2016/2017

Informator dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/2016

XII Suwalskie Spotkania Edukacyjne 20.03.2015 r.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć oraz krótkiego filmu podsumowującego XII Suwalskie Spotkania Edukacyjne, których współorganizatorem była Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna  Suwałkach.

http://www.sodn.suwalki.pl/galeria

http://um.suwalki.pl/wp-content/uploads/2013/06/INFORMATOR-dla-kandydat%C3%B3w-do-szk%C3%B3%C5%82-ponadgim.-2015-16.pdf

Internetowe targi edukacji i kariery

Zapraszamy uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych do odwiedzenia internetowych targów edukacji i kariery. Znajdziecie tu ważne informacje dotyczące oferty edukacyjnej wyższych uczelni oraz szkół policealnych, a także ciekawe porady i wskazówki, jak wybrać właściwy kierunek kształcenia oraz zawód.

http://targi.gazeta.pl/

Skip to content