Przejdź do treści

Dla nauczycieli – Przedszkole

temat Obserwacja dziecka w grupie przedszkolnej
cele Wspomaganie nauczycieli w diagnozie dzieci sprawiających trudności wychowawcze
osoba prowadząca Karolina Bujkowska, Wioletta Racis
grupa dzieci przedszkolne
czas trwania zajęć 1-2 godziny

temat Grupa samokształceniowa dla pedagogów i psychologów
cele Dzielenie się doświadczeniem i wzajemne wsparcie w trudnych sytuacjach zawodowych. Rozwój kompetencji zawodowych
osoba odpowiedzialna Maria Kowalewska
Skip to content