Przejdź do treści

Przedszkole

Zajęcia na terenie Poradni

Cele: Wspomaganie ogólnego rozwoju psychoruchowego, doskonalenie kompetencji edukacyjnych przygotowujących do nauki w szkole.

Osoba prowadząca: Anna Kisielewska

Grupa: Dzieci w wieku przedszkolnym.

Cele: Profilaktyka dysleksji, usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych, przygotowanie do nauki czytania i pisania.

Osoba prowadząca: Anna Kisielewska

Grupa: Dzieci w wieku 5-6 lat.

Cele: Stymulowanie rozwoju mowy i wyrównywanie opóźnień, korygowanie zaburzeń mowy, podnoszenie sprawności językowej.

Osoby prowadzące: Anna Remelska, Mirosława Sielicka, Maria Sadowska

Grupa: Dzieci w wieku przedszkolnym

Cele:  Wspomaganie ogólnego rozwoju dziecka, w tym emocjonalno-społecznego, kształtowanie poczucia bezpieczeństwa, pewności siebie, budowania kontaktu z innymi.

Osoba prowadząca: Anna Kisielewska

Grupa: Dzieci w wieku od urodzenia do 3 roku życia wraz z rodzicami.

Cele: Wspomaganie ogólnego rozwoju dziecka, w tym emocjonalno-społecznego, kształtowanie poczucia bezpieczeństwa, pewności siebie, budowania kontaktu z innymi.

Osoba prowadząca: Anna Kisielewska

Grupa: Dzieci w wieku 4-6 lat wraz z rodzicami.

Cele: Rozwijanie kompetencji matematycznych.

Osoba prowadząca: Wiesława Taraszkiewicz

Grupa: Dzieci w wieku 6 lat.

Czas trwania zajęć: Cykl spotkań 1 raz w tygodniu.

Zajęcia na terenie przedszkoli

Cele: Świadome odbieranie otoczenia przy wykorzystaniu zmysłów.

Osoba prowadząca: Jolanta Jargiło

Grupa: Dzieci w wieku 5-6 lat.

Czas trwania zajęć: 1 godzina.

Miejsce: Przedszkole.

Cele: Trenowanie umiejętności rozpoznawania emocji, rozwijanie umiejętności konstruktywnego radzenia sobie z trudnymi emocjami.

Osoba prowadząca: Joanna Śliwowska

Grupa: Dzieci wieku 5-6 lat.

Czas trwania zajęć: 1,5 godziny.

Miejsce: Przedszkole.

Skip to content