Kontakt z Poradnią

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Nowomiejska 10, 16-400 Suwałki

Sekretariat

Godziny pracy: Poniedziałek – Piątek 7:30 – 15:30

Rejestracja

Godziny pracy: Poniedziałek – Piątek   7.30 – 16.00

Halina Andrukajtys i Iwona Żylińska

telefony: (87) 566-41-49, (87) 567-00-67

e-mail: sekretariat@ppp.suwalki.eu (formularz kontaktowy) lub sekretariat.ppp@poradnia-suwalki.pl

Kontakt za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP): Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)

Dyrektor

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Suwałkach
przyjmuje w sprawie skarg i wniosków w środy w godz. 09.00-11.00.

e-mail: dyrektor@ppp.suwalki.eu

Inspektor Ochrony Danych

Paweł Michalski, tel. 506-246-795,  e-mail: iodpm@wp.pl