Szkoła ponadgimnazjalna/ponadpodstawowa

Zajęcia grupowe na terenie Poradni

Cele: Zapoznanie się z czynnikami wpływającymi na szybkość nauki, poznanie wybranych technik pamięciowych, elementów dobrej organizacji czasu i planowania uczenia się oraz efektywnych sposobów radzenia ze stresem egzaminacyjnym i wypracowanie własnych sposobów radzenia sobie w sytuacji egzaminów ustnych i pisemnych.

Osoba prowadząca: Agnieszka Winnik-Pomichter

Grupa: Uczniowie klas maturalnych (grupa do 16 osób).

Termin zajęć: 05.03.2020 r., godz. 15:00 - 19:00


Zajęcia grupowe na terenie szkół

Cele: Budowanie zespołu klasowego, integracja, wsparcie w budowaniu dobrych relacji z uczniami z klasy, wzajemnym otwarciu się na innych.

Osoba prowadząca: Agnieszka Winnik - Pomichter.

Czas trwania zajęć: 2 godziny.

Grupa: Uczniowie klas I.

Cele: Rozwijanie umiejętności rozpoznawania uczuć i potrzeb u siebie i innych osób, wsparcie w określeniu efektywnych sposobów zaspokajania osobistych potrzeb w relacjach z innymi, rozwijanie empatii, usprawnianie komunikacji z szacunkiem do siebie i innych.

Osoba prowadząca: Agnieszka Winnik - Pomichter

Czas trwania zajęć: 2 godziny.

Grupa: Uczniowie klas I-III.