Ferie z doradcą zawodowym

Doradcy zawodowi z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Suwałkach zapraszają uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do korzystania z usług Lokalnego Centrum Doradztwa Zawodowego. Ferie zimowe to dobra okazja do rozmowy ze specjalistą o wyborze szkoły lub zawodu, ale też do przyjrzenia się własnej osobie pod kątem zainteresowań i predyzspozycji zawodowych. 

Spotkanie doradców zawodowych

Zapraszamy szkolnych doradców zawodowych na kolejne spotkanie, które odbędzie się we wtorek 12 stycznia 2016 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Suwałkach. Proponujemy aktywne, merytoryczno-metodyczne przedpołudnie.
Do zobaczenia!

Spotkanie grupy samokształceniowej

Serdecznie zapraszamy na spotkanie grupy samokształceniowej dla pedagogów i psychologów, które odbędzie się we wtorek 12 stycznia 2016 r.  godz. 1000 w sali konferencyjnej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Suwałkach.

Życzenia Świąteczne

Olimpiada z wiedzy o planowaniu i zarządzaniu karierą zawodową

Zapraszamy szkolnych doradców zawodowych oraz osoby odpowiedzialne za realizację zadań w zakresie doradztwa zawodowego w szkołach do rozpropagowania informacji o Olimpiadzie z wiedzy o planowaniu i zarządzaniu karierą zawodową. Adresatami Olimpiady są uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.Szczegóły pod linkiem http://www.olimpiada.sdsiz.pl/index.html .

Zespół doradców zawodowych z LCDZ.

 

V Suwalska Kampania "Białej wstążki" 2015

Po raz kolejny w naszym mieście  zostanie przeprowadzona Kampania Białej Wstążki pod hasłem: „Każdy chłopak wie, że dziewcząt nie krzywdzi się" . Skierowana jest w szczególności do najmłodszych dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych oraz młodzieży ze szkół gimnazjalnych. To największa na świecie międzynarodowa kampania mająca na celu zatrzymanie przemocy wobec kobiet.