Oferta wakacyjna 2019

W związku ze zbliżającymi się wakacjami prosimy o zapoznanie się z ofertą wakacyjną przygotowaną przez miejskie jednostki kultury.

Wakacje w bibliotece - SMYKAŁKA

Wakacje w bibliotece - Filia nr 2

Wakacje w bibliotece - Filia nr 3

Wakacje w MIDICENTRUM

Lato w teatrze - SOK

Suwalski Ośrodek Kultury

Muzeum Okręgowe w Suwałkach

Wielkanoc 2019

Targi edukacyjno-zawodowe

Zapraszamy na targi edukacyjno-zawodowe w dniu 26 marca 2019 r., godz. 09:00-17:00, które odbędą się w ZST, ul. Sejneńska 33 oraz ZS nr 4, ul. Sejneńska 14. Szczegóły poniżej:

Targi edukacyjno-zawodowe 2019 r.

Dzień otwarty z doradcą zawodowym


Zapraszamy Rodziców uczniów klas 8 oraz Rodziców gimnazjalistów na spotkanie z doradcą zawodowym.
 
Rodzice uczniów kończących naukę w szkole podstawowej oraz w gimnazjum będą mieli możliwość spotkania się z doradcą zawodowym.  To dobra okazja do pozyskania informacji na temat:
  • zasad rekrutacji do szkół ponadpodstawowych oraz ponadgimnazjalnych,
  • harmonogramu rekrutacji na rok szkolny 2019/2020,
  • oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych oraz ponadgimnazjalnych,
  • czynników wyboru kierunku kształcenia oraz zawodu,
  • wspierania dziecka w planowaniu ściezki rozowju.
Doradca zawodowy oczekuje na Państwa w piątek  22 marca 2019 r. w godz. 12.00 – 17.00 w sali konferencyjnej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Suwałkach, ul. Nowomiejska 10.

Nabór na zajęcia grupowe

Trwa nabór na następujące zajęcia grupowe na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Suwałkach:

 

temat
Zabawy i ćwiczenia z wykorzystaniem Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne (zajęcia grupowe dla dzieci wraz z rodzicami)
cele

Wspomaganie ogólnego rozwoju dziecka, w tym emocjonalno-społecznego, kształtowanie poczucia bezpieczeństwa, pewności siebie, budowania kontaktu z innymi

osoba prowadząca Anna Kisielewska
grupa Dzieci w wieku od urodzenia do 3 r.ż. wraz z rodzicami

 

temat
Zabawy i ćwiczenia z wykorzystaniem Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne (zajęcia dla dzieci wraz z rodzicami)
cele Wspomaganie ogólnego rozwoju dziecka, w tym emocjonalno-społecznego, kształtowanie poczucia bezpieczeństwa, pewności siebie, budowanie kontaktu z innymi
osoba prowadząca Anna Kisielewska
grupa Dzieci w wiek: 4-6 lat wraz z rodzicami

 

temat
Świat matematyki
cele Rozwijanie kompetencji matematycznych
osoba prowadząca Wiesława Taraszkiewicz
grupa Dzieci w wieku 6 lat
termin zajęć Cykl spotkań 1 raz w tygodniu

 

temat

,,Przyjaciele Zippiego"

cele

Rozwijanie umiejętności psychospołecznych

osoba prowadząca

Wioletta Racis

grupa

Uczniowie klas II-III

czas trwania zajęć

Cykl zajęć - 1 raz w tygodniu (24spotkania)

 

temat

Zajęcia edukacyjno-rozwojowe

cele

Rozwijanie umiejętności psychospołecznych pomocnych w radzeniu sobie w sytuacjach trudnych, ułatwiających kontakt z innymi ludźmi i samym sobą, wzmacnianie poczucia własnej wartości

osoba prowadząca

Barbara Jurewicz, Katarzyna Nawalska

grupa

Uczniowie klas III-IV

czas trwania zajęć

Cykl spotkań - 1 raz w tygodniu

 

temat

Grupowe zajęcia profilaktyczno-terapeutyczne dla dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej
cele Odreagowanie napięcia psychoruchowego, uzyskanie korekcyjnych doświadczeń emocjonalnych, rozwijanie umiejętności społecznych
osoba prowadząca Barbara Boruta
grupa Uczniowie klas II-III
czas trwania zajęć Cykl spotkań raz w tygodniu

 

temat

Mistrz ortografii
cele Doskonalenie sprawności ortograficznej
osoba prowadząca Maria Korzun
grupa Uczniowie klas IV i V
czas trwania zajęć Cykl spotkań raz w tygodniu

 

temat

Trening inteligencji dla uczniów zdolnych
cele Wzbudzanie motywacji do zdobywania wiedzy, doskonalenie zdolności intelektualnych
osoba prowadząca Barbara Leśniewska-Gawryś
grupa Uczniowie klas V-VI
czas trwania zajęć Cykl 5 sptkań - 1 raz w tygodniu (II semestr)

 

temat

,,Mam tę moc" - zajęcia grupowe dla uczniów nieśmiałych, z zaniżonym poczuciem własnej wartości
cele Budowanie pozytywnego obrazu siebie, zwiększenie poczucia własnej wartości i skuteczności w radzeniu sobie z trudnościami, stworzenie okazji do odreagowania napięć emocjonalnych, rozwijanie umiejętności społecznych, rozwijanie kreatywności
osoba prowadząca Agnieszka Winnik-Pomichter
grupa Uczniowie z klas VII-VIII
czas trwania zajęć Cykl spotkań - 1 godzina raz w tygodniu (I semestr)

 

temat

Warsztat ,,Jak radzić sobie ze stresem przed maturą?''
cele Zapoznanie się z czynnikami wpływającymi na szybkość nauki, poznanie wybranych technik pamięciowych, elementów dobrej organizacji czasu i planowania uczenia się oraz efektywnych sposobów radzenia ze stresem egzaminacyjnym i wypracowanie własnych sposobów radzenia sobie w sytuacji egzaminów ustnych i pisemnych
osoba prowadząca Agnieszka Winnik-Pomichter
grupa Uczniowie klas maturalnych (grupa do 16 osób)
termin zajęć 05.03.2020r., godz. 15.00-19.00

 

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny 87 566-41-49 lub osobisty w rejestracji.