Wielkanoc 2020

Dyżury telefoniczne psychologów i pedagogów

Szanowni Państwo

 

Informujemy, że w dniach od 26.03.2020 r. do 10.04.2020 r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

w Suwałkach pełnione będą dyżury telefoniczne psychologów i pedagogów.

Specjaliści udzielą wsparcia rodzicom i dzieciom, dla których obecna sytuacja jest bardzo trudna.

Dyżury będą pełnione w godzinach 8 – 14 od poniedziałku do piątku.

 

Zawieszone zajęcia

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w okresie od 16.03 do 25.03.2020 r

Zawiesza wszystkie zajęcia.

Sekretariat i Rejestracja czynna w godzinach 7:30 - 15:30

W sytuacjach kryzysowych prosimy o kontakt drogą telefoniczną 

*(87) 566 41 49

*699 843 829

 

Formy doskonalenia w marcu 2020 r.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleniową.  

 

 

Formy doskonalenia w marcu 2020 r. - plakatformularz zapisu

Konkurs Fotograficzny

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Suwałkach

ogłasza

 

K o n k u r s     F o t o g r a f i c z n y

 

 

S u w a ł k i  m o i c h  r o d z i c ó w  i  m o j e”

 

Z okazji 300-lecia Suwałk zapraszamy uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych oraz

uczniów szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych z Suwałk do udziału

w konkursie fotograficznym zatytułowanym

Suwałki moich rodziców i moje”.

 

 

Osoba zainteresowana udziałem w konkursie ma za zadanie zgłosić zestaw dwóch zdjęć:

fotografię archiwalną „Suwałki dawniej" i fotografię współczesną „Suwałki dziś".

Fotografie powinny ukazywać Suwałki w obiektywie kiedyś i teraz.

 

 

Zajrzyjmy więc do naszych domowych albumów, gazet z dawnych lat, zdjęć dawnych

Suwałk dostępnych w zasobach internetu i odkryjmy, jakie zmiany zaszły w naszym

mieście.

 

Zestaw zdjęć może prezentować:

- budynek lub kompleks zabudowań (istniejący kiedyś, a teraz już nie, albo o zmienionym

aktualnie kształcie lub funkcji),

- fotografię rodzinną sprzed lat i zdjęcie tych samych osób wykonane teraz,

- fotografię przedstawiającą osoby sfotografowane w Suwałkach kiedyś i podobne zdjęcie

„zaaranżowane” w tym samym miejscu przez współczesne osoby,

- lub inne propozycje wg pomysłu autora w konwencji „Suwałki dawniej i dziś”.

 

 

Warunkiem udziału w konkursie jest dołączenie do zdjęć formularza zgłoszeniowego

oraz dostosowanie się do warunków regulaminu konkursowego dostępnego w

sekretariacie Poradni.

 

 

Prace należy dostarczyć do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Suwałkach (ul.

Nowomiejska 10, 16-400 Suwałki) do dnia 15.05.2020 r

 

 

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!!!

 

Załącznik:

/Regulamin Konkursu Fotograficznego