Oferta zajęć grupowych na terenie Poradni w II semestrze roku szkolnego 2013/2014

Dla dzieci i młodzieży

  • Kształtowanie kompetencji  matematycznych -  dzieci 5-6 letnie

cel: rozwijanie umiejętności matematycznych

  • Terapia grupowa dla dzieci jąkających się – dzieci 6-7-8 letnie

cel: poprawa płynności mowy

  • Zajęcia edukacyjno-rozwojowe - uczniowie klas I-II szkół podstawowych

cel: rozwijanie umiejętności psychospołecznych pomocnych w radzeniu sobie z w sytuacjach trudnych, ułatwiających kontakt z innymi ludźmi

  • Skuteczne metody uczenia się  - uczniowie klas I-III gimnazjum

cel: trenowanie umiejętności  wykorzystania efektywnych technik uczenia się

Wczesna pomoc szansą dla najmłodszych

Decyzją Prezydenta Miasta Suwałk w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej został uruchomiony program „Prowadzenie kampanii informacyjnej, zwiększającej świadomość rodziców w zakresie wykrywania nieprawidłowości w rozwoju dzieci”. Ma on pomóc rodzicom we wczesnym wykryciu niepełnosprawności u ich dzieci, by  możliwie szybko podjąć działania wspomagające rozwój dziecka.
Więcej informacji o powyższych działaniach  w zakładce Wczesna pomoc szansą dla najmłodszych.

Spotkanie grupy samokształceniowej

Kolejne spotkanie grupy samokształceniowej dla pedagogów i psychologów odbędzie się 18 lutego br. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Suwałkach.

W programie:

  1. Omówienie oferty  zajęć z doradcą zawodowym w ramach Suwalskich Spotkań Edukacyjnych 2014.
  2. Psychologiczne aspekty korzystania z Internetu – wykład Małgorzaty Koncewicz.

Serdecznie zapraszamy!

Ewaluacja

W dniach 3 – 17 stycznia 2014 r. zespół wizytatorów Kuratorium Oświaty w Białymstoku przeprowadzi w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Suwałkach problemową ewaluację zewnętrzną.  W związku z tym wizytatorzy zwrócą się do wybranych osób korzystających z usług Poradni z prośbą o wyrażenie opinii dotyczącej współpracy z naszą placówką. Efektem ewaluacji będzie raport opisujący różne aspekty funkcjonowania Poradni.

Kosmiczne technologie - kosmiczne możliwości, czyli słów kilka o EEG BIOFEEDBACK

Kiedy w latach sześćdziesiątych XX wieku amerykański ośrodek szkoleniowy NASA zaproponował profesorowi M.B. Stermanowi współpracę, prawdopodobnie nikt nie przypuszczał, jak ogromne znaczenie będzie ona miała nie tylko dla wąskiej grupy astronautów, ale potencjalnie dla każdego z nas. Prowadząc swoje badania (w fazie początkowej na grupie kotów) uczony ten udowodnił, że monitorując i trenując czynność bioelektryczną generowaną przez pracujący mózg można znacznie usprawnić funkcjonowanie tegoż narządu zawiadującego naszym ciałem, myślami i zachowaniem. Tak oto położono podwaliny pod nowoczesną metodę treningu pracy mózgu – Biofeedback.