Spotkanie grupy samokształceniowej

Serdecznie zapraszamy na spotkanie grupy samokształceniowej dla pedagogów i psychologów, które odbędzie się 25 marca 2014 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Suwałkach.

W programie wykład Małgorzaty Koncewicz i Barbary Leśniewskiej –  Gawryś na temat „Motywowanie uczniów do nauki”.

Konsultacje logopedyczne

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we współpracy z Polskim Towarzystwem Logopedycznym

ma przyjemność zaprosić  na

BEZPŁATNE KONSULTACJE LOGOPEDYCZNE

DLA  DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH,

 które odbędą się w  dniu 6 marca 2014 r.

w ramach EUROPEJSKIEGO DNIA LOGOPEDY. 

Uwaga: prosimy o wcześniejszą rejestrację telefoniczną pod numerem (87) 566-41-49

Oferta zajęć grupowych na terenie Poradni w II semestrze roku szkolnego 2013/2014

Dla dzieci i młodzieży

  • Kształtowanie kompetencji  matematycznych -  dzieci 5-6 letnie

cel: rozwijanie umiejętności matematycznych

  • Terapia grupowa dla dzieci jąkających się – dzieci 6-7-8 letnie

cel: poprawa płynności mowy

  • Zajęcia edukacyjno-rozwojowe - uczniowie klas I-II szkół podstawowych

cel: rozwijanie umiejętności psychospołecznych pomocnych w radzeniu sobie z w sytuacjach trudnych, ułatwiających kontakt z innymi ludźmi

  • Skuteczne metody uczenia się  - uczniowie klas I-III gimnazjum

cel: trenowanie umiejętności  wykorzystania efektywnych technik uczenia się

Wczesna pomoc szansą dla najmłodszych

Decyzją Prezydenta Miasta Suwałk w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej został uruchomiony program „Prowadzenie kampanii informacyjnej, zwiększającej świadomość rodziców w zakresie wykrywania nieprawidłowości w rozwoju dzieci”. Ma on pomóc rodzicom we wczesnym wykryciu niepełnosprawności u ich dzieci, by  możliwie szybko podjąć działania wspomagające rozwój dziecka.
Więcej informacji o powyższych działaniach  w zakładce Wczesna pomoc szansą dla najmłodszych.

Spotkanie grupy samokształceniowej

Kolejne spotkanie grupy samokształceniowej dla pedagogów i psychologów odbędzie się 18 lutego br. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Suwałkach.

W programie:

  1. Omówienie oferty  zajęć z doradcą zawodowym w ramach Suwalskich Spotkań Edukacyjnych 2014.
  2. Psychologiczne aspekty korzystania z Internetu – wykład Małgorzaty Koncewicz.

Serdecznie zapraszamy!

Ewaluacja

W dniach 3 – 17 stycznia 2014 r. zespół wizytatorów Kuratorium Oświaty w Białymstoku przeprowadzi w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Suwałkach problemową ewaluację zewnętrzną.  W związku z tym wizytatorzy zwrócą się do wybranych osób korzystających z usług Poradni z prośbą o wyrażenie opinii dotyczącej współpracy z naszą placówką. Efektem ewaluacji będzie raport opisujący różne aspekty funkcjonowania Poradni.