Nabór na zajęcia grupowe

Trwa nabór na następujące zajęcia grupowe na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Suwałkach:

 

temat

Zabawy i ćwiczenia z wykorzystaniem Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne (zajęcia grupowe dla dzieci wraz z rodzicami)

cele

Wspomaganie ogólnego rozwoju dziecka, w tym emocjonalno-społecznego, kształtowanie poczucia bezpieczeństwa, pewności siebie, budowania kontaktu z innymi

osoba prowadząca Anna Kisielewska
grupa Dzieci w wieku od urodzenia do 3 r.ż. wraz z rodzicami

 

temat Warsztat „Pogotowie maturalne jak radzić sobie z maturalnym stresem?”
cele Zapoznanie z efektywnymi sposobami radzenia ze stresem egzaminacyjnym i wypracowanie własnych sposobów radzenia sobie ze stresem tydzień przed maturą, dzień przed maturą, w trakcie matury. Wsparcie w rozładowaniu napięcia wynikającego ze stresu przedmaturalnego
osoba prowadząca Agnieszka Winnik-Pomichter
grupa Uczniowie klas maturalnych (grupa do 12 osób)
termin zajęć spotkanie jednorazowe w dniu 24.04.2019 r., godz. 15:00 - 18:00

 

temat Warsztat „Jak dobrze zdać maturę?”
cele Zapoznanie się z czynnikami wpływającymi na szybkość nauki, poznanie wybranych technik pamięciowych, elementów dobrej organizacji czasu i planowania uczenia się oraz efektywnych sposobów radzenia ze stresem egzaminacyjnym i wypracowanie własnych sposobów radzenia sobie w sytuacji egzaminów ustnych i pisemnych
osoba prowadząca Agnieszka Winnik-Pomichter
grupa Uczniowie klas maturalnych (grupa do 12 osób)
termin zajęć spotkanie jednorazowe w dniu 21.02.2019 r., godz. 15:00 - 19:00

 

Dodatkowo prowadzimy nabór do grupy wsparcia dla rodziców dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera.

 

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny 87 566-41-49 lub osobisty w rejestracji.

Terapia logopedyczna w szkołach

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Suwałkach informuje, że w następujących Szkołach Podstawowych w Suwałkach odbywa się terapia logopedyczna prowadzona przez logopedów - pracowników poradni: SP nr 2, SP nr 4, SP nr 5, SP nr 6, SP nr 9.

Ferie Zimowe 2019

W związku z rozpoczynającymi się 21 stycznia 2019 r. feriami ziimowymi przedstawiamy poniżej ofertę aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży na terenie miasta Suwałki.

List Prezydenta Miasta Suwałk

Biblioteka Publiczna Oddział dla dzieci

Biblioteka Publiczna Midicentrum

Biblioteka Publiczna Filia nr 2

Biblioteka Publiczna Filia nr 3

Muzeum Okręgowe w Suwałkach

Suwalski Ośrodek Kultury

Szkoła Podstawowa nr 11 - LODOWISKO

Wesołych Świąt

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) to dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Suwałkach funkcja Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) realizowana jest przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

 

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP)  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Suwałkach na ePUAP:

/PPPSuwalki/SkrytkaESP

 

W celu skorzystania z ESP niezbędne jest posiadanie indywidualnego konta na platformie ePUAP oraz elektronicznego certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego na ePUAP w celu podpisywania przesyłanych dokumentów.

Pismo ogólne można wysłać wchodząc na stronę główną ePUAP: 

Strona główna > Najnowsze usługi > Pismo ogólne do podmiotu publicznego

lub

wybierając link https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/sprawy-ogolne/ogolne-sprawy-urzedowe-2/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego-nowe

 

Po przejściu do formularza należy wybrać podmiot do którego ma zostać wysłane pismo wpisując w pole Ustaw/zmień adresata minimum 3 znaki nazwy podmiotu, poniżej pokaże się lista z wszystkimi podmiotami zgodnymi z tym co zostało wpisane we wspomnianym polu. W naszym przypadku wpisujemy Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Suwałkach. Po wypełnieniu wszystkich danych należy przygotowany dokument podpisać profilem zaufanym ePUAP lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku skorzystania z profilu zaufanego zostaniemy poproszeni o wpisanie kodu autoryzacyjnego przesłanego SMS na telefon komórkowy wskazany podczas rejestracji swojego konta na ePUAP.

UPO - Urzędowe Poświadczenie Odbioru zostaje wystawione w przypadku wysłania dokumentów podpisanych profilem zaufanym ePUAP lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Poświadczenie zostanie przesłane na adres e-mail na platformie ePUAP. Poświadczenie zawierać będzie pełną nazwę Poradni, datę i czas doręczenia dokumentu oraz datę i czas wytworzenia Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

IX Suwalska Kampania BIAŁEJ WSTĄŻKI

To już IX edycja Suwalskiej Kampanii „BIAŁEJ WSTĄŻKI” skierowanej na przeciwdziałanie przemocy, w tym przemocy w rodzinie w mieście Suwałki i Powiecie Suwalskim. W tym roku przebiegać ona będzie pod hasłem „Szanuję - buduję - jestem fair”.

Nasza Kampania włącza się w międzynarodową Kampanię „Białej Wstążki” największą na świecie kampanię, mająca na celu zatrzymanie przemocy wobec kobiet. Biała Wstążka jest symbolem sprzeciwu wobec przemocy stosowanej przez mężczyzn wobec kobiet, a także osobistym zobowiązaniem noszącego ją mężczyzny, że nigdy nie będzie stosować, akceptować lub milczeć na temat przemocy wobec kobiet. Kampania „Białej Wstążki” rozpoczęła się w 1991 r. w Kanadzie wtedy, gdy w zaledwie sześć tygodni 100 tys. mężczyzn założyło białą wstążkę jako symbol osobistej deklaracji, że nigdy nie będą sprawcami przemocy wobec kobiet i będą reagować, widząc przemoc. Akcja była protestem przeciwko „masakrze w Montrealu, kiedy to w dniu 6 grudnia 1989 roku mężczyzna zamordował na politechnice 14 kobiet, a 13 ranił, twierdząc, że sam nie skończył studiów technicznych, ponieważ – jak tłumaczył – to dziewczyny zabrały mu miejsce na uczelni”.

Kampania „Białej Wstążki” realizowana jest na całym świecie w dniach 25 XI – 10 XII inaczej jest też zwana - 16 Dni Przeciw Przemocy Wobec Kobiet. Dzień 25 listopada rozpoczynający kampanię to Międzynarodowy Dzień Przeciw Przemocy Wobec Kobiet, a dzień 10 grudnia, kończący kampanię jest Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka Podkreśla to, że stosowanie przemocy jest naruszeniem praw człowieka.

Zaangażowanie tak wielu instytucji i organizacji w Suwalską Kampanię „Białej Wstążki” i rozmach realizowanych działań są wyjątkowe w skali kraju. Charakterystyczne wydarzenia związane z naszą Kampanią powtarzające się co roku to:

  1. Happening „Biała róża dla kobiety” na ul. Chłodnej,
  2. Wieczór poezji „Mężczyźni kobietom” w Rozmarino,
  3. Konkurs międzyszkolny na organizację kampanii w szkole.

W roku bieżącym inicjujemy również nowy Konkurs „Mężczyzna Fair Play 2018” – wybór i uhonorowanie osoby, a także promocji inicjatyw, wnoszących istotny wkład w zakresie przeciwdziałania przemocy, a w szczególności wobec kobiet.

Ponadto kampanii towarzyszą szkolenia, seminaria, warsztaty, pogadanki dotyczące problematyki przemocy ze szczególną rolą profilaktyki i budowania mostów zamiast murów.

W tym roku w nasze działania aktywnie włączyły się nasze kluby sportowe – Wigry i MKS Ślepsk, chcąc pokazać, że możliwe jest porozumienie bez przemocy. Tylko mądra i szeroko zakrojona profilaktyka może w przyszłości doprowadzić do tego, że przemoc będzie możliwa do zatrzymania i wyeliminowania z naszego społeczeństwa.

Apelujemy do każdego chłopca, do każdego młodzieńca i każdego mężczyzny, aby wspierali naszą kampanię i w dniach od 23 listopada do 18 grudnia 2018 roku, nosili białe wstążki jako symbol osobistej deklaracji nie używania przemocy i sprzeciwu wobec jej stosowania.

ZAPROSZENIE

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM  IX SUWALSKIEJ KAMPANII „BIAŁA WSTĄŻKA” 2018

PLAKAT

PROGRAM DZIAŁAŃ WSPÓŁORGANIZATORÓW KAMPANII „BIAŁA WSTĄŻKA” 2018

SPOT PROMUJĄCY KAMPANIĘ "BIAŁEJ WSTĄŻKI" 2018