Godziny pracy

KOMUNIKAT

dotyczący pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Suwałkach

  informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
wznawiamy naszą działalność w zakresie prowadzonej diagnozy,
przede wszystkim na potrzeby Zespołów Orzekających Poradni
oraz badania gotowości szkolnej.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Suwałkach wznawia działalność z zachowaniem następujących zasad:

  1. Poradnia przyjmuje klientów wyłącznie wcześniej umówionych.
  2. W pierwszej kolejności będą diagnozowane dzieci wymagające wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, indywidualnego nauczania, indywidualnego rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego oraz opinii o  potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i opinii o odroczeniu spełniania obowiązku szkolnego.
  3. Na badanie z dzieckiem zgłasza się tylko 1 rodzic/opiekun prawny.
  4. Rodzica/opiekuna prawnego dziecka obowiązuje noszenie maseczki ochronnej i rękawiczek.
  5. Dziecko powinno być zaopatrzone w maseczkę ochronną. Na czas badania poradnia zapewnia przyłbicę dla dziecka (z wyjątkiem dzieci poniżej 4 r. ż.).
  6. Na diagnozę przyjmowane są tylko dzieci zdrowe – rodzic podpisuje stosowne oświadczenie.
  7. W dniu badania klientom wykonywany będzie pomiar temperatury.
  8. Klienci proszeni są o przynoszenie własnych przyborów do pisania (długopis, ołówek, dzieci młodsze dodatkowo kredki).
  9. Pozostałe formy pracy poradni nadal prowadzone są zdalnie.

   Na terenie Poradni będzie prowadzony dyżur telefoniczny psychologa w godz. 11-12 i 15-16       od poniedziałku do piątku pod  nr tel. (87) 5664149; (87) 5670067.

Sekretariat PP-P będzie czynny w godz. 7.30 - 16.00

 

Godziny pracy

Szanowni Państwo

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Suwałkach

w dniach 27.04-22.05.2020 r. otwarta w godz. 7.30-15.30

Dyżur telefoniczny psychologa

od poniedziałku do piątku w godz. od 11 do 14

tel.: 87 5664149

"Zdrowie psychiczne i funkcjonowanie psychospołeczne podczas pandemii COVID-19"

 

Szanowni Państwo 

Zachęcamy do zapoznania się  z zamieszczonym

poniżej artykułem 

 

Materiał Departamentu WHO.pdf

 

 

autor: Departament WHO ds. zdrowia psychicznego i nadużywania substancji

Adresy e-mail

W związku z ograniczeniem pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Suwałkach zapraszamy rodziców, nauczycieli  oraz dzieci i młodzież do komunikowania się za pomocą Internetu. Pomoc udzielana przez Internet jest alternatywną formą i nie odpowiada na wszystkie problemy czy trudności, może jednak stanowić początek kontaktu, być formą wsparcia rodziców w podejmowaniu rozmowy z dzieckiem o konieczności pozostania w domu i dbania o zdrowie swoje i innych w czasie pandemii, w rozwiązywaniu trudności wychowawczych, w trudnościach emocjonalnych związanych z obecnym czasem, w tym radzeniem sobie z lękiem przeżywanym przez dzieci, a dla dzieci i młodzieży pomocą w organizacji nauki dziecka w domu, przedstawieniu pomocnych sposobów planowania pracy, harmonogramu pracy, motywowania do nauki czy zadbania o samopoczucie.
 
Specjalista może też pomóc ocenić problem z jakim się Państwo zgłaszają i zaproponować formy jego rozwiązania, wskazać miejsca pomocy itp.

 

ADRESY E-MAIL SPECJALISTÓW

Godziny pracy

Szanowni Państwo

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Suwałkach

w dniach 15.04-24.04.2020 r. otwarta w godz. 7.30-15.30

Dyżur telefoniczny psychologa

od poniedziałku do piątku w godz. od 11 do 14

tel.: 87 5664149