Anna Kisielewska

Wersja do wydruku

mgr pedagogiki ogólnej, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; ukończone studia podyplomowe z zakresu wczesnego wspomagania i wczesnej interwencji w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Łodzi, studia podyplomowe w zakresie terapii pedagogicznej, kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, kurs kwalifikacyjny  z zakresu organizacji i zarządzania oświatą w SODN w Suwałkach oraz specjalistyczne kursy z zakresu diagnozy i pracy z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Wieloletnie doświadczenie z zakresu diagnozy i terapii z dziećmi z autyzmem i Zespołem Aspergera.

W Poradni prowadzi:

  • konsultacje dla rodziców i nauczycieli pracujących z dziećmi z całościowymi zaburzeniami  w rozwoju w szczególności  dziećmi z autyzmem i Zespołem Aspergera
  • konsultacje dla rodziców i nauczycieli z zakresu wspomagania dzieci przygotowujących się do edukacji szkolnej
  • terapie dla dzieci w wieku przedszkolnym z opóźnieniami w rozwoju.