Ćwiczenia słuchowe (dla dzieci starszych)

Wersja do wydruku

Przykłady dla dzieci starszych:

 1. Wyróżnianie wyrazów w zdaniu.(Ile wyrazów tyle stawiamy klocków lub tyle razy klaszczemy czy rysujemy kółeczka).
 2. Wydzielanie sylab w wyrazach poprzez wystukiwanie sylab, wyklaskiwanie, badanie ile razy opadnie żuchwa (na ręce) przy wybrzmiewaniu sylab.
 3. Nazywanie obrazków – dziecko kończy wyraz po wypowiedzianej pierwszej sylabie przez logopedę, rodzica, a potem odwrotnie - dziecko zaczyna.
 4. Dzielenie na sylaby łatwych imion dzieci.
 5. Wyszukiwanie imion dwu- i trzysylabowych.
 6. Rozpoznawanie określonej sylaby w rozsypance sylabowej, np. „ba” ( pa, ta, ba, ga, da, ba, ra, sa,).
 7. Wyodrębnianie samogłoski w nagłosie wyrazu, np. O- la, u- le.
 8. Wyszukiwanie imion, które zaczynają się na samogłoski. Pisanie imion w zeszycie.
 9. Rozróżnianie mowy prawidłowej od nieprawidłowej.
 10. Wydzielanie spółgłosek nagłosowych przez przedłużanie nagłosu, np. „ssssamolot, szszafa...” Przy pomocy ilustracji- wyszukiwanie przedmiotów, zabawek, których nazwy rozpoczynają się na daną spółgłoskę.
 11. Wydzielanie spółgłoski wygłosowej np. „lassss”.
 12. Wydzielanie głosek w łatwych wyrazach, np. .M-a-r-t-a, P-a-w-e-ł.
 13. Ćwiczenia z paronimami: „bułka –półka”, „domek- Tomek”, „koza- kosa”, „pąki- bąki”.