Czy moje dziecko ma wadę wymowy?

Wersja do wydruku

Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym często zastanawiają się, czy ich dziecko mówi poprawnie, czy rozwój mowy przebiega prawidłowo, czy też może jest opóźniony lub zaburzony.

Zapobieganie i korekcja wad wymowy, to jednocześnie zapobieganie trudnościom i niepowodzeniom szkolnym. Dziecko źle mówiące najczęściej pisze z błędami, słabo czyta, przejawia zahamowania w swobodnym wypowiadaniu się.

Rozwój mowy nie przebiega u wszystkich dzieci jednakowo. Występują także różnice w kolejności przyswajania przez dziecko poszczególnych głosek.

Normą rozwojową jest, jeśli dziecko w wieku:

  • 3 lat – porozumiewa się prostymi zdaniami wymawia wszystkie samogłoski i następujące spółgłoski: p, pi, b, bi, m, mi, n, ni, f, fi, w, wi, t, d, l, li, ś, ź, ć, dź, j, k, ki, g, gi, ch;
  • 4 lat – wymawia: s, z, c, dz;
  • 5-6 lat – wymawia sz, ż, cz, dż, r;
  • 7 lat – ma utrwaloną poprawną wymowę wszystkich głosek oraz opanowaną technikę mówienia.

U znacznej liczby dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (ok. 30%) występują zaburzenia i opóźnienia rozwoju mowy.

O wadliwej wymowie dziecka można mówić wtedy, gdy różni się ona od wymowy będącej w powszechnym użyciu. Należy odróżnić wady wymowy od nieukończonego rozwoju mowy, który charakteryzuje się wymową właściwą dla wcześniejszych okresów życia dziecka.

Jeśli np. dziecko 3-letnie mówi „safa, lyba” zamiast „szafa ,ryba”, to nie mówimy o wadzie wymowy, lecz o swoistej mowie dziecięcej. Jeżeli zaś w ten sposób wypowiada te słowa dziecko 7-letnie to należy zgłosić się do logopedy.

Wielokrotnie zdarzało się w mojej karierze zawodowej, że zgłaszali się do mnie uczniowie ostatnich klas szkoły podstawowej, a nawet gimnazjum z bardzo utrwalonymi wadami wymowy utrudniającymi im funkcjonowanie w szkole. Wstydzą się odzywać na lekcjach, bojąc się wyśmiania przez rówieśników. Nie nawiązują kontaktów towarzyskich Mają poważne problemy z poprawnym pisaniem. Zatem pogląd, że „mowa sama naprawi się” jest bardzo mylący, wręcz przeciwnie, problem pogłębia się z wiekiem. 

Aby zasięgnąć bezpłatnej porady logopedycznej nie potrzebne jest żadne skierowanie. Gabinety logopedyczne funkcjonują przy poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Logopeda

Maria Sadowska