Wioletta Racis

Wersja do wydruku

psycholog, absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończone studia podyplomowe "Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka od 0 do 6 roku życia" organizowane przez Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie.

W Poradni zajmuje się:

  • diagnozowaniem problemów rozwojowych, wychowawczych i emocjonalnych dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym,
  • udzielaniem porad i konsultacji rodzicom i nauczycielom.

Prowadzi także warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci na terenie przedszkoli.