Karolina Bujkowska

Wersja do wydruku

psycholog, absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończony Kurs Trenerski ART (Trening Zastępowania Agresji) oraz czteroletni Podyplomowy Kurs Psychoterapii. Studia podyplomowe - diagnoza i terapia dzieci ze spektrum autyzmu. Wieloletnie doświadczenie w pracy klinicznej z dziećmi i młodzieżą zarówno w diagnostyce jak i psychoterapii oraz w pracy z rodzicami dotyczącej psychoedukacji i wsparcia w zakresie zaburzeń zachowania, emocjonalnych i psychicznych wieku dziecięcego i dojrzewania.

W Poradni zajmuje się:

  • diagnozą dzieci przedszkolnych i szkolnych
  • prowadzeniem konsultacji dla rodziców oraz dzieci i młodzieży z problemami z zakresu zaburzeń lękowych, nastroju, adaptacyjnych, opozycyjno – buntowniczych, zachowania oraz nadpobudliwości psychoruchowej
  • psychoedukacją oraz wsparciem dla rodziców dzieci przedszkolnych przejawiających trudności wychowawcze, emocjonalne i rozwojowe
  • terapią indywidualną dla młodzieży.