Maria Kowalewska

Wersja do wydruku

dyrektor Poradni, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego – mgr pedagogiki wczesnoszkolnej. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu surdopedagogiki i socjoterapii, kurs kwalifikacyjny z terapii pedagogicznej.

Posiada wieloletnie doświadczenie diagnostyczno-terapeutyczne.

W Poradni prowadzi:

  • Konsultacje dla nauczycieli i rodziców dzieci z wadami słuchu oraz  z trudnościami w nauce
  • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
  • Trening „Mistrz Ortografii”.