Maria Sadowska

Wersja do wydruku

logopeda z wieloletnim stażem zawodowym. Posiada certyfikat Polskiego Związku Logopedów. Wykształcenie: Studium Wychowania Przedszkolnego w Suwałkach, Uniwersytet Śląski w Katowicach, studia magisterskie na Wydziale Psychologii i Pedagogiki, specjalność pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, Uniwersytet Warszawski, Pomagisterskie Studium Logopedyczne.

W Poradni zajmuje się :

  • profilaktyką logopedyczną
  • diagnozą logopedyczną dzieci i młodzieży z różnorodnymi zaburzeniami
  • indywidualną terapią logopedyczną dzieci i młodzieży
  • udzielaniem porad i konsultacji logopedycznych nauczycielom, rodzicom i młodzieży.