Małgorzata Osyda

Wersja do wydruku

Ukończyła studia magisterskie z zakresu psychologii na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Odbyła również studia podyplomowe  „Wczesne wspomaganie rozwoju i wczesna interwencja” organizowane w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Łodzi oraz z zakresu socjoterapii organizowane przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury oraz Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Uczestniczyła w licznych szkoleniach dotyczących problematyki dziecka w wieku 0-6 lat.

W Poradni zajmuje się:

  • diagnozą małego dziecka
  • poradnictwem indywidualnym dla rodziców
  • terapią indywidualną dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Prowadzi również warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci.