Barbara Boruta

Wersja do wydruku

pedagog, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie; od 1993 roku trener warsztatu umiejętności społecznych i treningu interpersonalnego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, ukończyła Studium Pomocy Psychologicznej oraz liczne szkolenia dotyczące  terapii dzieci i dorosłych.

W Poradni :

  • zajmuje się diagnozowaniem dzieci i młodzieży przejawiających trudności w nauce i zachowaniu;
  •  prowadzi konsultacje dla rodziców wspierając ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.