Barbara Jurewicz

Wersja do wydruku

pedagog, ukończyła: pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą na Uniwersytecie Warszawskim Filia w Białymstoku, studia podyplomowe Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja na UW-M w Olsztynie, Kurs Kwalifikacyjny z Terapii Pedagogicznej oraz liczne szkolenia i kursy z zakresu profilaktyki uzależnień oraz pomocy dzieciom przejawiającym zachowania problemowe.

Obszar działań w Poradni:

  • diagnoza uczniów z trudnościami dydaktycznymi oraz wychowawczymi;
  • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne;
  • zajęcia edukacyjno-rozwojowe dla uczniów z nadpobudliwością psychoruchową;
  • zajęcia grupowe rozwijające umiejętności psychospołeczne;
  • konsultacje dla rodziców uczniów zagrożonych uzależnieniem oraz niedostosowaniem społecznym;
  • warsztaty i zajęcia z profilaktyki uzależnień w szkołach.