Agnieszka Winnik-Pomichter

Wersja do wydruku

psycholog (absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego), doradca zawodowy, socjoterapeutka. Ukończyła roczny kurs trenerski z zakresu umiejętności społecznych, pierwszy stopień TSR (terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach) oraz liczne szkolenia dotyczące doradztwa zawodowego, diagnozy dzieci a także metod pracy grupowej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Aktualne w trakcie rocznej Szkoły Trenerów Dramy.

W Poradni zajmuje się:

  • diagnozowaniem dzieci i młodzieży przejawiających trudności w nauce i zachowaniu;
  • prowadzi indywidualne konsultacje dla uczniów, rodziców, wychowawców klas z zakresu doradztwa zawodowego; (wsparcie uczniów w planowaniu ich drogi edukacyjno-zawodowej);
  • prowadzi zajęcia warsztatowe dla uczniów m.in. z zakresu doradztwa zawodowego, umiejętności społecznych, integracyjne, radzenia sobie ze stresem;
  • prowadzi konsultacje i warsztaty dla rodziców (m.in. Szkoła dla Rodziców) oraz nauczycieli z zakresu umiejętności wychowawczych;
  • prowadzi indywidualną terapię psychologiczną z uczniami oraz zajęcia socjoterapeutyczne.