Wiesława Barbara Taraszkiewicz

Wersja do wydruku

pedagog, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Ukończyła studia podyplomowe z terapii pedagogicznej. Tyflopedagog - absolwentka studiów podyplomowych APS w Warszawie. Doświadczony diagnosta i terapeuta w zakresie trudności w uczeniu się, szczególnie matematyki.

W Poradni zajmuje się:

  • terapią pedagogiczną uczniów z dysleksją i dyskalkulią,
  • dziećmi z  dysfunkcją wzroku.