Oferta współpracy na rok szkony 2016/2017

Wersja do wydruku

z zakresu pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowania kariery zawodowej, a także wspierania nauczycieli w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego

 

 

Zajęcia grupowe - warsztaty z klasami na terenie szkoły

„Poznaję siebie”

cele poznanie własnych preferencji edukacyjno-zawodowych; poznanie indywidualnych czynników wpływających na wybór szkoły (zawodu): zainteresowań, uzdolnień, charakteru, stanu zdrowia

 

"Moje mocne strony, moje zasoby”

cele wspieranie uczniów w pozytywnym postrzeganiu swojej osoby; identyfikacja swoich mocnych stron i zasobów w kontekście wyboru ścieżki kształcenia

 

„Co dalej po gimnazjum?”„Co dalej po szkole ponadgimnazjalnej?”

cele przygotowanie uczniów do świadomego wyboru ścieżki edukacyjnej i zawodowej

„Co warto wiedzieć o zawodach?”

cele

wprowadzenie młodzieży w świat zawodów; poznanie drogi kształcenia w zawodzie oraz zadań i czynności zawodowych, predyspozycji i przeciwskazań do ich wykonywania, możliwych ścieżek rozwoju.

 

 

"Dlaczego warto wyznaczać sobie cele?"

cele

przygotowanie uczniów do świadomego wyzanaczania sobie celów życiowych oraz planowania ich realizacji

 

 

"Motywacja - co to jest i po co?"

cele

przybliżenie uczniom pojęcia "motywacja"; zachęcenie ich do rozwijania czynników motywujących oraz neutralizacji demotywatorów

 


 

 

 

Prowadzące: Marta Putra, Agnieszka Winnik-Pomichter, Agnieszka Zackiewicz

Czas trwania jednego warsztatu: 1-2 godziny lekcyjne.

Uwaga: Istnieje możliwość dostosowania czasu trwania oraz tematyki zajęć do potrzeb szkoły.

do góry

 

Zajęcia grupowe - warsztaty dla mniejszych grup na terenie szkoły

Cele: przygotowanie uczniów do świadomego wyboru ścieżki edukacyjnej i zawodowej, analiza predyspozycji zawodowych, poznawanie charakterystyk zawodów i ofert szkół

Prowadzące: Marta Putra, Agnieszka Winnik-Pomichter, Agnieszka Zackiewicz.

do góry

 

Wykłady dla rodziców na terenie szkoły

Tytuł wykładu Osoba prowadząca
Jak mądrze towarzyszyć dzieciom w ich rozwoju edukacyjno – zawodowym i pomóc w wyborze kierunku kształcenia?
  • Agnieszka Winnik-Pomichter
Moje dziecko w obliczu decyzji związanej z wyborem kierunku kształcenia.
  • Agnieszka Zackiewicz
  • Marta Putra
  • Agnieszka Winnik-Pomichter

do góry

 

Szkolenia dla nauczycieli / wychowawców

Tytuł wykładu Osoba prowadząca
Rola i zadania wychowawcy w procesie podejmowania przez uczniów decyzji edukacyjno-zawodowych
  • Agnieszka Zackiewicz

do góry

 

Punkt Doradztwa Zawodowego - spotkania indywidualne w poradni

Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla młodzieży, ich rodziców, nauczycieli / wychowawców klas.

W celu umówienia się na wizytę prosimy o wcześniejsze uzgodnienie terminu osobiście lub telefonicznie: 87 5664149 lub 87 567 00 67.

Prowadząca: Agnieszka Winnik-Pomichter.

Spotkania indywidualne w szkole

Konsultacje indywidualne dla uczniów, nauczycieli / wychowawców i rodziców w roku szkolnym 2016/2017 odbywają się na terenie gimnazjów.

Prowadzące: Marta Putra i Agnieszka Zackiewicz 

do góry

 

Doradztwo Zawodowe dla uczniów z problemami zdrowotnymi

Poradnia udziela pomocy w wyborze drogi edukacyjno-zawodowej uczniom z problemami zdrowotnymi.

Rodzice/prawni opiekunowie ucznia z chorobą przewlekłą będącego w klasie III gimnazjum powinni zgłosić się na konsultację do Poradni wraz z aktualną dokumentacją lekarską (najlepiej w okresie styczeń-luty klasy III).

Badania uczniów klas III gimnazjum odbywają się od marca do końca maja. Poradnia wydaje takim uczniom opinie „w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu do szkoły ponadgimnazjalnej ucznia z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia”.

W celu umówienia się na konsultację prosimy o wcześniejsze uzgodnienie terminu osobiście lub telefonicznie: 87 5664149 lub 87 567 00 67.

Uwaga! Na pierwszą konsultację rodzic może przyjść sam, konieczna jest aktualna dokumentacja lekarska.

Prowadząca: Agnieszka Winnik-Pomichter.

do góry