Dla nauczycieli - Szkoła podstawowa

Wersja do wydruku

 

Szkolenia rady pedagogicznej

temat osoby prowadzące
Wpływ zaburzeń integracji sensorycznej na trudności szkolne u dzieci
  • Jolanta Jargiło
Uczeń z afazją w kształceniu specjalnym w szkole
  • Anna Remelska
Dziecko z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej
  • Barbara Boruta
Zaburzenia odżywiania
  • Małgorzata Osowska
Depresja - jak pomóc choremu i jego rodzinie?
  • Małgorzata Osowska

do góry

 

Warsztaty

temat

Obserwacja dzieci w grupie szkolnej

cele Wspomaganie nauczycieli w diagnozie dzieci sprawiających trudności wychowawcze
osoba prowadząca Karolina Bujkowska, Wioletta Racis
grupa Uczniowie klas I-VI
czas trwania zajęć 1-2 godziny

 

do góry

 

Grupa samokształceniowa

temat

Grupa samokształceniowa dla pedagogów i psychologów

cele Dzielenie się doświadczeniem i wzajemne wsparcie w trudnych sytuacjach zawodowych. Rozwój kompetencji zawodowych
osoba odpowiedzialna Maria Kowalewska

do góry