Dla nauczycieli - Szkoła podstawowa

Wersja do wydruku

 

Szkolenia rady pedagogicznej

temat osoby prowadzące
Wpływ zaburzeń integracji sensorycznej na trudności szkolne u dzieci.
  • Jolanta Jargiło
Uczeń z afazją w kształceniu specjalnym w szkole.
  • Anna Remelska
Dziecko z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej.
  • Barbara Boruta

do góry

 

Warsztaty

temat

Obserwacja dzieci w grupie szkolnej

cele Wspomaganie nauczycieli w diagnozie dzieci sprawiających trudności wychowawcze.
osoba prowadząca Karolina Bujkowska, Wioletta Racis
grupa Uczniowie klas I-VI
czas trwania zajęć 1-2 godziny

 

temat

Program doradztwa zawodowego dla uczniów klas VII

cele Indywidualne konsultacje na terenie poradni dla nauczycieli realizujących zajęcia z doradztwa zawodowego w klasach VII
osoba prowadząca Agnieszka Zackiewicz
grupa Uczniowie klas VII
miejsce Poradnia

 

do góry

 

Grupa samokształceniowa

temat

Grupa samokształceniowa dla pedagogów i psychologów.

cele Dzielenie się doświadczeniem i wzajemne wsparcie w trudnych sytuacjach zawodowych. Rozwój kompetencji zawodowych.
osoba odpowiedzialna Maria Kowalewska

do góry