Dla nauczycieli - Przedszkole

Wersja do wydruku

 

Szkolenia rady pedagogicznej

temat osoby prowadzące
Jak rozpoznać zaburzenia integracji sensorycznej u dzieci
  • Jolanta Jargiło
Dziecko z afazją w kształceniu specjalnym w przedszkolu
  • Anna Remelska
Dziecko z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej
  • Barbara Boruta

do góry

 

Warsztaty

temat Obserwacja dziecka w grupie przedszkolnej
cele Wspomaganie nauczycieli w diagnozie dzieci sprawiających trudności wychowawcze
osoba prowadząca Karolina Bujkowska, Wioletta Racis
grupa dzieci przedszkolne
czas trwania zajęć 1-2 godziny

do góry

 

Grupa samokształceniowa

temat Grupa samokształceniowa dla pedagogów i psychologów
cele Dzielenie się doświadczeniem i wzajemne wsparcie w trudnych sytuacjach zawodowych. Rozwój kompetencji zawodowych
osoba odpowiedzialna Maria Kowalewska

do góry