Dla nauczycieli - Przedszkole

Wersja do wydruku

 

Szkolenia rady pedagogicznej

temat osoby prowadzące
Jak rozpoznać zaburzenia integracji sensorycznej u dzieci.
  • Jolanta Jargiło
Symptomy ryzyka dysleksji u dzieci w wieku przedszkolnym.
  • Maria Korzun
Dziecko z afazją w kształceniu specjalnym w przedszkolu.
  • Anna Remelska
Dziecko z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej.
  • Barbara Boruta

do góry

 

Warsztaty

temat Obserwacja dziecka w grupie przedszkolnej.
cele Wspomaganie nauczycieli w diagnozie dzieci sprawiających trudności wychowawcze.
osoba prowadząca Karolina Bujkowska, Wioletta Racis
grupa dzieci przedszkolne
czas trwania zajęć 1-2 godziny

do góry

 

Grupa samokształceniowa

temat Grupa samokształceniowa dla pedagogów i psychologów.
cele Dzielenie się doświadczeniem i wzajemne wsparcie w trudnych sytuacjach zawodowych. Rozwój kompetencji zawodowych.
osoba odpowiedzialna Maria Kowalewska

do góry