Dla rodziców - Szkoła podstawowa

Wersja do wydruku

 

Wykłady i prelekcje na terenie szkoły

temat osoby prowadzące
Prawidłowa mowa warunkiem sukcesów w nauce.
 • Maria Sadowska
Jąkanie – przyczyny i leczenie.
 • Mirosława Sielicka
Wpływ wady wymowy na trudności szkolne dziecka.
 • Mirosława Sielicka
Co powinno niepokoić w wymowie dziecka - czyli kiedy udać się do logopedy?
 • Anna Remelska
„Moje dziecko nie chce mówić!” – czyli słów kilka o opóźnionym rozwoju mowy.
 • Anna Remelska
Jak pomagać dziecku w nauce?
 • Wiesława Taraszkiewicz
Psychologiczne aspekty korzystania z komputerów, telefonów i innych urządzeń multimedialnych przez dzieci i młodzież.
 • Małgorzata Koncewicz

Czynniki warunkujące powodzenie w nauce szkolnej.

 • Wiesława Taraszkiewicz
Przyczyny niepowodzeń w uczeniu się matematyki.
 • Wiesława Taraszkiewicz
Przyczyny niepowodzeń szkolnych. Jak pomóc dziecku w nauce.
 • Maria Kowalewska
Kary czy konsekwencje? – jak być skutecznym rodzicem.
 • Małgorzata Osowska
Wpływ stylów wychowawczych i postaw rodzicielskich na rozwój i zachowania dzieci.
 • Agnieszka Winnik-Pomichter
Czy moje dziecko jest nadpobudliwe? - wykład na terenie Poradni
 • Barbara Boruta

do góry

 

Zajęcia warsztatowe

temat "Szkoła dla Rodziców" - warsztaty.
cele Rozwój umiejętności wychowawczych rodziców.
grupa

10-15 osób

czas trwania zajęć 10 spotkań (3 godziny raz w tygodniu)
miejsce Poradnia

 

temat "Wspomaganie rozwoju dziecka z autystycznym spektrum zaburzeń"
cele Rozwój kompetencji wychowawczych.
osoba prowadząca Joanna Śliwowska, Anna Kisielewska
grupa 10-15 osób
czas trwania zajęć 3 godziny zegarowe
miejsce Poradnia

 

temat Grupa wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych
osoba prowadząca Joanna Śliwowska
termin według zgłoszeń
miejsce Poradnia

 

temat "Jak rozmawiać z dzieckiem?" - warsztaty.
cele Poznanie konstruktywnych sposobów komunikowania się z dzieckiem, stawiania granic.
osoba prowadząca Małgorzata Osowska
grupa 10-15 osób
czas trwania zajęć 1,5 godziny
miejsce Szkoła

do góry