Dla rodziców - Przedszkole

Wersja do wydruku

 

Wykłady i prelekcje na terenie przedszkola

temat osoby prowadzące
Rozwój mowy dziecka. Kiedy należy zgłosić się do logopedy?
 • Maria Sadowska
Wpływ wad wymowy na osiągnięcia szkolne.
 • Mirosława Sielicka
Co powinno niepokoić w wymowie dziecka – czyli kiedy udać się do logopedy?
 • Anna Remelska
Jak rozpoznać zaburzenia integracji sensorycznej u dzieci.
 • Jolanta Jargiło
„Moje dziecko nie chce mówić!...” – czyli słów kilka o opóźnionym rozwoju mowy.
 • Anna Remelska
Wpływ postaw rodzicielskich na zachowanie dziecka.
 • Małgorzata Osowska
Gotowość dziecka do podjęcia nauki w szkole.
 • Maria Korzun
Czy moje dziecko jest gotowe do podjęcia nauki w szkole?
 • Anna Kisielewska
Jak wspierać rozwój dziecka z ryzykiem dysleksji
 • Anna Kisielewska
Rola zabawy w rozwoju dziecka
 • Anna Kisielewska
Czy moje dziecko jest nadpobudliwe? - wykład na terenie Poradni
 • Barbara Boruta

do góry

 

Zajęcia warsztatowe

temat "Szkoła dla Rodziców" - warsztaty.
cele Rozwój umiejętności wychowawczych rodziców.
grupa 10-15 osób
czas trwania zajęć 10 spotkań (3 godziny raz w tygodniu)
miejsce Poradnia

 

temat „Wspomaganie rozwoju dziecka z autystycznym spektrum zaburzeń”
cele Rozwój kompetencji wychowawczych.
osoba prowadząca Jooanna Śliwowska, Anna Kisielewska
grupa 10-15 osób
czas trwania zajęć 3 godziny zegarowe
miejsce Poradnia

 

temat Grupa wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych
osoba prowadząca Joanna Śliwowska
termin według zgłoszeń
miejsce Poradnia

 

temat „Wady postawy u małych dzieci oraz sposoby ich korygowania” - warsztaty.
cele Uświadomienie rodzicom istnienia wad postawy i wynikających z nich zagrożeń.
osoba prowadząca Jolanta Jargiło
grupa 10-12 osób (według zgłoszeń)
czas trwania zajęć 1 godzina
miejsce Przedszkole

do góry