Dla dzieci i młodzieży - Szkoły ponadgimnazjalne

Wersja do wydruku

 

Zajęcia grupowe na terenie Poradni

temat "Stres pod kontrolą - jak sobie radzić ze stresem przed maturą?"
cele Ocena własnego poziomu stresu, określenie źródeł stresu, zapoznanie się z efektywnymi sposobami radzenia ze stresem i wypracowanie własnych sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
osoba prowadząca Agnieszka Winnik-Pomichter
grupa Uczniowie klas maturalnych (grupa do 16 osób)
czas trwania zajęć Warsztaty jednodniowe (4 godziny)

do góry

 

 

Zajęcia grupowe na terenie szkół

temat „Profilaktyka uzależnień: papierosy, alkohol, narkotyki, dopalacze” - zajęcia warsztatowo-edukacyjne.
cele Zdobycie przez uczniów wiedzy o zagrożeniach związanych z używaniem środków psychoaktywnych i sposobach unikania tych zagrożeń.
osoba prowadząca Barbara Jurewicz, Katarzyna Nawalska
czas trwania zajęć 1-2 godziny dydaktyczne

 

temat „Sztuka odmawiania” - zajęcia warsztatowo-edukacyjne.
cele Uczenie się zachowań asertywnych, kształtowanie umiejętności podejmowania racjonalnych decyzji w sprawie używek.
osoba prowadząca Barbara Jurewicz, Katarzyna Nawalska
czas trwania zajęć 1-2 godziny dydaktyczne

 

temat „Używki a sztuka odmawiania”.
cele Uczenie się świadomych, odpowiedzialnych decyzji w sprawie używek. Uczenie się umiejętności odmawiania.
osoba prowadząca Magdalena Kościesza
czas trwania zajęć 1-2 godziny dydaktyczne

 

temat „Psychomanipulacja w sektach”.
cele Poznanie mechanizmów obrony przed psychomanipulacją i werbunku do sekt oraz miejsc, gdzie można uzyskać pomoc.
osoba prowadząca Małgorzata Koncewicz
czas trwania zajęć 1-2 godziny dydaktyczne

 

temat „Zaburzenia odżywiania” - zajęcia psychoedukacyjne.
cele Poznanie mechanizmów powstawania zaburzeń odżywiania, zdobycie wiedzy na temat symptomów tej choroby.
osoba prowadząca Małgorzata Osowska
czas trwania zajęć 1 godzina dydaktyczna

 

temat "Inteligencja emocjonalna".
cele Wprowadzenie uczniów do tematyki inteligencji emocjonalnej, kształtowanie umiejętności zarządzania uczuciami i wykorzystywania ich do własnego rozwoju.
osoba prowadząca Małgorzata Koncewicz
czas trwania zajęć 1-2 godziny dydaktyczne

 

temat "Warsztaty kreatywnego myślenia".
cele Stymulowanie zdolności kreatywnego myślenia, rozbudzanie wyobraźni, uczenie się oryginalnego podejścia do rozwiązywania zadań.
osoba prowadząca Agnieszka Winnik-Pomichter, Agnieszka Zackiewicz
czas trwania zajęć 2 godziny

 

temat „Kończę szkołę i co dalej?”
cele Inspirowanie uczniów do myślenia o przyszłości i planowania kariery zawodowej.
osoba prowadząca Agnieszka Zackiewicz
grupa Uczniowie klas II-III liceum, klas III-IV technikum
czas trwania zajęć 2 godziny

 

temat "Dlaczego warto wyznaczać sobie cele?"
cele Przygotowanie uczniów do samodzielnego planowania własnego rozwoju edukacyjno-zawodowego.
osoba prowadząca Agnieszka Zackiewicz
grupa Uczniowie liceów, techników i szkół branżowych
czas trwania zajęć 2 godziny

 

temat „Co mnie motywuje?”
cele Zachęcanie uczniów do pracy nad własną motywacją.
osoba prowadząca Agnieszka Zackiewicz
grupa Uczniowie liceów, techników i szkół branżowych
czas trwania zajęć 2 godziny

do góry