Dla dzieci i młodzieży - Szkoła ponadgimnazjalna / ponadpodstawowa

Wersja do wydruku

 

Zajęcia grupowe na terenie Poradni

temat Warsztat „Jak radzić sobie ze stresem przed maturą?”
cele Zapoznanie się z czynnikami wpływającymi na szybkość nauki, poznanie wybranych technik pamięciowych, elementów dobrej organizacji czasu i planowania uczenia się oraz efektywnych sposobów radzenia ze stresem egzaminacyjnym i wypracowanie własnych sposobów radzenia sobie w sytuacji egzaminów ustnych i pisemnych
osoba prowadząca Agnieszka Winnik-Pomichter
grupa Uczniowie klas maturalnych (grupa do 16 osób)
termin zajęć 05.03.2020 r., godz. 15:00 - 19:00

 

Zajęcia grupowe na terenie szkół

temat „Ja i moja klasa - budowanie zespołu klasowego - warsztaty integracyjne” -
cele Budowanie zespołu klasowego, itegracja, wspracie w budowaniu dobrych relacji z uczniami z klasy, wzajemnym otwarciu się na innych.
osoba prowadząca Agnieszka Winnik - Pmichter
czas trwania zajęć 2 godziny
grupa Uczniowie klas I

 

temat „Burza w mózgu nastolatka - jak radzić sobie ze sobą i w relajach z innymi?"
cele Rozwijanie umiejętności rozpoznawania uczuć i potrzeb u siebie i innych osób, wsparcie w określeniu efektywnych sposobów zaspokajania osobistych potrzeb w relacjach z innymi, rozwijanie empatii, usprawnianie komunikacji z szacunkiem do siebie i innych.
osoba prowadząca Agnieszka Winnik - Pomichter
czas trwania zajęć 2 godziny
grupa Uczniowie klas I-III

 

temat „Warsztaty kreatywnego myślenia”
cele Stymulowanie zdolności kreatywnego myślenia, rozbudzanie wyobraźni, uczenie się oryginalnego podejścia do rozwiązywania zadań.
osoba prowadząca Agnieszka Winnik - Pomichter, Marta Putra
czas trwania zajęć 2 godziny
grupa Uczniowie klas I-III

 

temat „Stres pod kontrolą - jak sobie radzić ze stresem przed maturą?”
cele Ocena własnego poziomu stresu, zapoznanie się z efektywnymi sposobami radzenia ze stresem i wypracowanie własnych sposobów radzenia sobie w sytuacji egzaminów.
osoba prowadząca Agnieszka Winnik - Pomichter
czas trwania zajęć 2 godziny
grupa Uczniowie klas maturalnych

 

temat "Używki - sztuka odmawiania"
cele Rozwijanie umiejętności obrony przed naciskiem otoczenia i uczenie się podejmowania odpowiedzialnych decyzji w sprawie używek
osoba prowadząca Magdalena Kościesza
czas trwania zajęć 1-2 godziny dydaktyczne

 

temat „Stres pod kontrolą – jak sobie radzić ze stresem przed maturą?”
cele Ocena własnego poziomu stresu, zapoznanie się z efektywnymi sposobami radzenia ze stresem i wypracowanie własnych sposobów radzenia sobie w sytuacji egzaminów
osoba prowadząca Agnieszka Winnik-Pomichter
grupa Uczniowie klas maturalnych
czas trwania zajęć 2 godziny

 

temat „Kończę szkołę i co dalej?”
cele Inspirowanie uczniów do myślenia o przyszłości i planowania kariery zawodowej
osoba prowadząca Agnieszka Zackiewicz
grupa Uczniowie klas II-III liceum, klas III-IV technikum
czas trwania zajęć 2 godziny

 

temat "Dlaczego warto wyznaczać sobie cele?"
cele Przygotowanie uczniów do samodzielnego planowania własnego rozwoju edukacyjno-zawodowego
osoba prowadząca Agnieszka Zackiewicz
grupa Uczniowie liceów, techników i szkół branżowych
czas trwania zajęć 2 godziny

 

temat „Co mnie motywuje?”
cele Zachęcanie uczniów do pracy nad własną motywacją
osoba prowadząca Agnieszka Zackiewicz
grupa Uczniowie liceów, techników i szkół branżowych
czas trwania zajęć 2 godziny

do góry