Dla dzieci i młodzieży - Gimnazjum

Wersja do wydruku

 

Zajęcia indywidualne na terenie Poradni

temat Terapia indywidualna dla uczniów słabowidzących.
cele Usprawnianie zaburzonego zmysłu wzroku.
osoba prowadząca Wiesława Taraszkiewicz
grupa Uczniowie klas I-III
czas trwania zajęć 1 godzina raz w tygodniu

do góry

 

Zajęcia grupowe na terenie Poradni

 

temat "Stres pod kontrolą – jak radzić sobie ze stresem przed konkursami i egzaminami?"
cele Ocena własnego poziomu stresu, określenie źródeł stresu, zapoznanie się z efektywnymi sposobami radzenia ze stresem w sytuacjach egzaminów, konkursów, wystąpień publicznych.
osoba prowadząca Agnieszka Winnik-Pomichter
grupa Grupa do 12 osób
czas trwania zajęć Jednodniowy warsztat (4 godziny)

do góry

 

Zajęcia grupowe na terenie szkół

temat Zajęcia profilaktyczne według programu ,,Spójrz inaczej na agresję”.
cele Kształtowanie umiejętności społecznych.
osoba prowadząca Barbara Jurewicz, Katarzyna Nawalska, Wiesława Taraszkiewicz
czas trwania zajęć Cykl spotkań (każde po 1-2 godziny dydaktyczne)

 

temat "Inteligencja emocjonalna".
cele Wprowadzenie uczniów do tematyki inteligencji emocjonalnej, kształtowanie umiejętności zarządzania uczuciami i wykorzystywania ich do własnego rozwoju.
osoba prowadząca Małgorzata Koncewicz
czas trwania zajęć 1-2 godziny dydaktyczne

 

temat „Cyberprzemoc” - zajęcia psychoedukacyjne.
cele Przekazanie informacji na temat cyberprzemocy, uświadomienie jej skutków i zasad postępowania w przypadku bycia świadkiem lub ofiarą cyberprzemocy.
osoba prowadząca Małgorzata Koncewicz
czas trwania zajęć 2 godziny dydaktyczne

 

temat „Sztuka odmawiania” - warsztaty psychoedukacyjne.
cele Uczenie zachowań asertywnych.
osoba prowadząca Barbara Jurewicz, Katarzyna Nawalska
czas trwania zajęć Do uzgodnienia

 

temat „Profilaktyka uzależnień - papierosy, alkohol, narkotyki, dopalacze” - warsztaty psychoedukacyjne.
cele Zdobycie przez uczniów wiedzy o zagrożeniach związanych z używaniem środków psychoaktywnych oraz o sposobach unikania tych zagrożeń.
osoba prowadząca Barbara Jurewicz, Katarzyna Nawalska
czas trwania zajęć Do uzgodnienia

 

temat „Nasz nastrój a środki zmieniające świadomość” - zajęcia profilaktyczne i psychoedukacyjne.
cele Poznanie konstruktywnych sposobów radzenia sobie z trudnościami.
osoba prowadząca Magdalena Kościesza
czas trwania zajęć 1-2 godziny dydaktyczne

 

temat „Co to jest uzależnienie?” - zajęcia profilaktyczne i psychoedukacyjne.
cele Zdobycie przez uczniów wiedzy na temat specyfiki zjawiska uzależnienia.
osoba prowadząca Magdalena Kościesza
czas trwania zajęć 1-2 godziny dydaktyczne

 

temat „Zaburzenia odżywiania” - zajęcia psychoedukacyjne.
cele Poznanie mechanizmów powstawania zaburzeń odżywiania, zdobycie wiedzy o symptomach tej choroby.
osoba prowadząca Małgorzata Osowska
czas trwania zajęć 1 godzina dydaktyczna

 

temat „Używki a sztuka odmawiania”.
cele Rozwijanie umiejętności obrony przed naciskiem otoczenia i uczenie się podejmowania odpowiedzialnych decyzji w sprawie używek.
osoba prowadząca Magdalena Kościesza
czas trwania zajęć 1-2 godziny dydaktyczne

 

temat "Warsztaty kreatywnego myślenia".
cele Stymulowanie zdolności kreatywnego myślenia, rozbudzanie wyobraźni, uczenie się oryginalnego podejścia do rozwiązywania zadań.
osoba prowadząca Agnieszka Winnik-Pomichter, Agnieszka Zackiewicz
czas trwania zajęć 2 godziny

 

temat "Moja motywacja"
cele Zachęcanie uczniów do pracy nad własną motywacją.
osoba prowadząca Agnieszka Zackiewicz
czas trwania zajęć 2 godziny

 

temat „Decyzje - szanse czy ograniczenia?”.
cele Zapoznanie uczniów z przebiegiem procesu decyzyjnego.
osoba prowadząca Agnieszka Zackiewicz
czas trwania zajęć 2 godziny

 

temat „Co dalej po gimnazjum?”
cele Przygotowanie uczniów do planowania własnej ścieżki rozwoju edukacyjno-zawodowego.
osoba prowadząca Agnieszka Zackiewicz, Agnieszka Winnik-Pomichter
grupa Uczniowie klas III
czas trwania zajęć 2 godziny

do góry