Dla dzieci i młodzieży - Gimnazjum

Wersja do wydruku

 

Zajęcia indywidualne na terenie Poradni

temat Terapia indywidualna dla uczniów słabowidzących
cele Usprawnianie zaburzonego zmysłu wzroku
osoba prowadząca Wiesława Taraszkiewicz
czas trwania zajęć 1 godzina raz w tygodniu

 

temat Indywidualna terapia logopedyczna
cele Stymulowanie rozwoju mowy i wyrównywanie opóźnień, korygowanie zaburzeń mowy, podnoszenie sprawności językowej
osoba prowadząca Anna Remelska, Mirosława Sielicka, Maria Sadowska

do góry

 

 

 

Zajęcia grupowe na terenie szkół

temat Zajęcia profilaktyczne według programu ,,Spójrz inaczej na agresję”
cele Kształtowanie umiejętności społecznych
osoba prowadząca Barbara Jurewicz, Katarzyna Nawalska, Wiesława Taraszkiewicz
czas trwania zajęć Cykl spotkań (każde po 1-2 godziny dydaktyczne)

 

temat "Inteligencja emocjonalna"
cele Warsztaty rozwijające inteligencję emocjonalną, szczególnie umiejętności rozpoznawania uczuć u siebie i innych
osoba prowadząca Małgorzata Koncewicz
czas trwania zajęć 1-2 godziny dydaktyczne

 

temat „Cyberprzemoc” - zajęcia psychoedukacyjne
cele Omówienie zjawiska cyberprzemocy, rozwijanie wrażliwości i umiejętności reagowania w sytuacjach związanych z cyberprzemocą
osoba prowadząca Małgorzata Koncewicz
czas trwania zajęć 2 godziny dydaktyczne

 

temat „Sztuka odmawiania” - warsztaty psychoedukacyjne
cele Uczenie zachowań asertywnych
osoba prowadząca Barbara Jurewicz, Katarzyna Nawalska
czas trwania zajęć Do uzgodnienia

 

temat „Profilaktyka uzależnień - papierosy, alkohol, narkotyki, dopalacze” - warsztaty psychoedukacyjne
cele Zdobycie przez uczniów wiedzy o zagrożeniach związanych z używaniem środków psychoaktywnych oraz o sposobach unikania tych zagrożeń
osoba prowadząca Barbara Jurewicz, Katarzyna Nawalska
czas trwania zajęć Do uzgodnienia

 

temat „Zaburzenia odżywiania” - zajęcia psychoedukacyjne
cele Poznanie mechanizmów powstawania zaburzeń odżywiania, zdobycie wiedzy o symptomach tej choroby
osoba prowadząca Małgorzata Osowska
czas trwania zajęć 1 godzina dydaktyczna

 

temat "Warsztaty kreatywnego myślenia"
cele Stymulowanie zdolności kreatywnego myślenia, rozbudzanie wyobraźni, uczenie się oryginalnego podejścia do rozwiązywania zadań
osoba prowadząca Agnieszka Winnik-Pomichter, Marta Putra, Agnieszka Zackiewicz
czas trwania zajęć 2 godziny

 

temat "Moja motywacja"
cele Zachęcanie uczniów do pracy nad własną motywacją
osoba prowadząca Agnieszka Zackiewicz
czas trwania zajęć 2 godziny

 

temat „Decyzje - szanse czy ograniczenia?”
cele Zapoznanie uczniów z przebiegiem procesu decyzyjnego
osoba prowadząca Agnieszka Zackiewicz
czas trwania zajęć 2 godziny

 

temat „Co dalej po gimnazjum?”
cele Przygotowanie uczniów do planowania własnej ścieżki rozwoju edukacyjno-zawodowego
osoba prowadząca Agnieszka Zackiewicz, Agnieszka Winnik-Pomichter
czas trwania zajęć 2 godziny

do góry