Adresy e-mail specjalistów

Wersja do wydruku

 

Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  w Suwałkach

Obszar działania

Nazwisko i imię

adres mailowy

Trudności w zachowaniu dzieci z objawami nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD), dysleksja

Boruta Barbara - pedagog

b.boruta@poradnia-suwalki.pl

Trudności rozwojowe, emocjonalne i w zachowaniu - ocena ryzyka spektrum autyzmu

Bujkowska Karolina - psycholog

k.bujkowsk@poradnia-suwalki.pl

Trudności edukacyjne, profilaktyka uzależnień, dysleksja

Jurewicz Barbara - pedagog

b.jurewicz@poradnia-suwalki.pl

Ocena ryzyka spektrum autyzmu, dysleksja

Kisielewska Anna

a.kisielewska@poradnia-suwalki.pl

Trudności w uczeniu się i zapamiętywaniu, uzależnienie od komputera i innych urządzeń multimedialnych

Koncewicz Małgorzata

m.koncewicz@poradnia-suwalki.pl

Trudności edukacyjne, dysleksja

Korzun Maria

m.korzun@poradnia-suwalki.pl

Trudności rozwojowe, emocjonalne i w zachowaniu

Kościesza Magdalena

m.kosciesza@poradnia-suwalki.pl

Trudności rozwojowe, emocjonalne i w zachowaniu, dzieci zdolne

Gawryś Piotr

p.gawrys@poradnia-suwalki.pl

Trudności rozwojowe, emocjonalne i w zachowaniu, dzieci zdolne

Leśniewska-Gawryś Barbara

b.lesniewska@poradnia-suwalki.pl

Trudności rozwojowe, emocjonalne i w zachowaniu, mutyzm

Meller Anna

a.meller@poradnia-suwalki.pl

Trudnościami edukacyjne, profilaktyka uzależnień, moczenie nocne, dysleksja, dyskalkulia

Nawalska Katarzyna

k.nawalska@poradnia-suwalki.pl

Terapia rodzin, zaburzenia w odżywianiu

Osowska Małgorzata

m.osowska@poradnia-suwalki.pl

Trudności rozwojowe, emocjonalne i w zachowaniu

Osyda Małgorzata

m.osyda@poradnia-suwalki.pl

Trudności  edukacyjne dzieci z wadami słuchu i niesłyszące, dysleksja

Putra Marta

m.putra@poradnia-suwalki.pl

Trudności rozwojowe, emocjonalne i w zachowaniu - zaburzenia ze spektrum autyzmu

Racis Wioletta

w.racis@poradnia-suwalki.pl

Zaburzenia komunikacji językowej, opóźniony rozwój mowy, afazja

Sadowska Maria

m.sadowska@poradnia-suwalki.pl

Zaburzenia komunikacji językowej, opóźniony rozwój mowy, jąkanie, afazja

Sielicka Mirosława

m.sielicka@poradnia-suwalki.pl

Trudności rozwojowe, emocjonalne i w zachowaniu - zaburzenia ze spektrum autyzmu

Śliwowska Joanna

j.sliwowska@poradnia-suwalki.pl

Trudności edukacyjnie dzieci ze schorzeniami i wadami wzroku oraz niewidome, dysleksja, dyskalkulia

Taraszkiewicz Wiesława

w.taraszkiewicz@poradnia-suwalki.pl

Doradztwo zawodowe dla dzieci i młodzieży

Winnik-Pomichter  Agnieszka

a.winnik@poradnia-suwalki.pl

Problemy ruchowe, wady postawy

Jargiło Jolanta

j.jargiło@poradnia-suwalki.pl