Dla dzieci i młodzieży - Przedszkole

Wersja do wydruku

 

Zajęcia na terenie Poradni

temat Indywidualne zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci zagrożonych niepełnosprawnością, w tym z odroczonym obowiązkiem szkolnym.
cele

Wspomaganie ogólnego rozwoju psychoruchowego, doskonalenie kompetencji edukacyjnych przygotowujących do nauki w szkole

osoba prowadząca Anna Kisielewska
grupa Dzieci w wieku przedszkolnym

 

temat

Indywidualne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci z ryzykiem dysleksji

cele

Profilaktyka dysleksji, usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych, przygotowanie do nauki czytania i pisania

osoba prowadząca Anna Kisielewska
grupa Dzieci w wieku 5-6 lat

do góry

 

Zajęcia na terenie przedszkoli

temat Tęcza emocji - warsztat psychoedukacyjny.
cele Trenowanie umiejętności rozpoznawania emocji, rozwijanie umiejętności konstruktywnego radzenia sobie z trudnymi emocjami.
osoba prowadząca Joanna Śliwowska
grupa Dzieci w wieku 5-6 lat
czas trwania zajęć 1,5 godziny
miejsce Przedszkole

 

temat Zabawy i ćwiczenia rozwijające zmysły.
cele Świadome odbieranie otoczenia przy wykorzystaniu zmysłów.
osoba prowadząca Jolanta Jargiło
grupa Dzieci w wieku 5-6 lat
czas trwania zajęć 1 godzina
miejsce Przedszkole

do góry