Dla dzieci i młodzieży - Przedszkole

Wersja do wydruku

 

Zajęcia na terenie Poradni

temat Indywidualne zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci zagrożonych niepełnosprawnością, w tym z odroczonym obowiązkiem szkolnym
cele

Wspomaganie ogólnego rozwoju psychoruchowego, doskonalenie kompetencji edukacyjnych przygotowujących do nauki w szkole

osoba prowadząca Anna Kisielewska
grupa Dzieci w wieku przedszkolnym

 

temat

Indywidualne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci z ryzykiem dysleksji

cele

Profilaktyka dysleksji, usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych, przygotowanie do nauki czytania i pisania

osoba prowadząca Anna Kisielewska
grupa Dzieci w wieku 5-6 lat

 

temat

Indywidualna terapia logopedyczna

cele

Stymulowanie rozwoju mowy i wyrównywanie opóźnień, korygowanie zaburzeń mowy, podnoszenie sprawności językowej

osoba prowadząca Anna Remelska, Mirosława Sielicka, Maria Sadowska
grupa Dzieci w wieku przedszkolnym

 

temat

Zabawy i ćwiczenia z wykorzystaniem Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne (zajęcia grupowe dla dzieci wraz z rodzicami)

cele

Wspomaganie ogólnego rozwoju dziecka, w tym emocjonalno-społecznego, kształtowanie poczucia bezpieczeństwa, pewności siebie, budowania kontaktu z innymi

osoba prowadząca Anna Kisielewska
grupa Dzieci w wieku od urodzenia do 3 r.ż. wraz z rodzicami

 

temat

Zabawy i ćwiczenia z wykorzystaniem Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne (zajęcia grupowe dla dzieci wraz z rodzicami)

cele

Wspomaganie ogólnego rozwoju dziecka, w tym emocjonalno-społecznego, kształtowanie poczucia bezpieczeństwa, pewności siebie, budowania kontaktu z innymi

osoba prowadząca Anna Kisielewska
grupa

Dzieci w wieku 4-6 lat wraz z rodzicami

 

temat

Świat matematyki
cele Rozwijanie kompetencji matematycznych
osoba prowadząca Wiesława Taraszkiewicz
grupa Dzieci w wieku 6 lat
czas trwania zajęć Cykl spotkań 1 raz w tygodniu

 

do góry

 

 

Zajęcia na terenie przedszkoli

temat Zabawy i ćwiczenia rozwijające zmysły
cele Świadome odbieranie otoczenia przy wykorzystaniu zmysłów
osoba prowadząca Jolanta Jargiło
grupa Dzieci w wieku 5-6 lat
czas trwania zajęć 1 godzina
miejsce Przedszkole

 

temat

,,Tęcza emocji" -  warsztat psychoedukacyjny
cele Trenowanie umiejętności rozpoznawania emocji, rozwijanie umiejętności konstruktywnego radzenia sobie z trudnymi emocjami
osoba prowadząca Joanna Śliwowska
grupa Dzieci wieku 5-6 lat
czas trwania zajęć 1,5 godziny
miejsce Przedszkole

do góry