Porady i konsultacje indywidualne - Szkoła ponadgimnazjalna / ponadpodstawowa

Wersja do wydruku
temat osoby prowadzące
Konsultacje dla młodzieży, rodziców i nauczycieli w sprawie trudności edukacyjnych
 • Barbara Jurewicz
 • Maria Kowalewska
 • Katarzyna Nawalska
 • Wiesława Taraszkiewicz
 • Marta Putra
Poradnictwo psychologiczne dla młodzieży i rodziców
 • Zespół psychologów
Wspracie i konsultacje psychologiczne dla młodzieży
 • Agnieszka Winnik-Pomichter
Konsultacje rodzinne
 • Małgorzata Osowska
Konsultacje dla rodziców dzieci zagrożonych uzależnieniem
 • Magdalena Kościesza
 • Barbara Jurewicz
Konsultacje dla rodziców dzieci zagrożonych uzależnieniem od komputera i innych urządzeń multimedialnych
 • Małgorzata Koncewicz
Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów i ich rodziców
 • Agnieszka Winnik-Pomichter
Konsultacje logopedyczne dla uczniów z zaburzeniami wymowy i ich rodziców
 • Anna Remelska
 • Maria Sadowska
 • Mirosława Sielicka
Konsultacje dla uczniów jąkających się
 • Mirosława Sielicka
Punkt wsparcia dla rodziców uczniów z niepełnosprawnościami.
 
 • z wadami wzroku i niewidzące
 • z wadami słuchu i niesłyszące
 • z problemami ruchowymi
 • z niepełnosprawnością intelektualną
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

 

 

 • z zaburzeniami komunikacji językowej
 
 
 • Wiesława Taraszkiewicz
 • Maria Kowalewska
 • Jolanta Jargiło
 • psycholodzy i pedagodzy

 

 • Anna Kisielewska
 • Karolina Bujkowska
 • Joanna Śliwowska

 

 • Anna Remelska
 • Mirosława Sielicka
 • Maria Sadowska

do góry