Porady i konsultacje indywidualne - Szkoła ponadgimnazjalna

Wersja do wydruku
temat osoby prowadzące
Konsultacje dla młodzieży, rodziców i nauczycieli w sprawie trudności edukacyjnych.
 • Barbara Jurewicz
 • Maria Kowalewska
 • Katarzyna Nawalska
 • Wiesława Taraszkiewicz
Konsultacje dla uczniów jąkających się.
 • Mirosława Sielicka
Konsultacje dla rodziców uczniów zagrożonych uzależnieniem.
 • Barbara Jurewicz
 • Magdalena Kościesza
Konsultacje dla rodziców dzieci sprawiających z trudności wychowawcze.
 • Barbara Boruta
Poradnictwo psychologiczne dla młodzieży i rodziców.
 • Karolina Bujkowska
 • Małgorzata Koncewicz
 • Magdalena Kościesza
 • Barbara Leśniewska-Gawryś
 • Małgorzata Osowska
 • Agnieszka Winnik-Pomichter
Konsultacje rodzinne.
 • Małgorzata Osowska
Konsultacje dla rodziców dzieci zagrożonych uzależnieniem od komputera i innych urządzeń multimedialnych.
 • Małgorzata Koncewicz
Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów i ich rodziców.
 • Agnieszka Winnik-Pomichter
 • Agnieszka Zackiewicz
Konsultacje dla rodziców dzieci z zaburzeniami spektrum autyzmu
 • Joanna Śliwowska
 • Anna Kisielewska
 • Karolina Bujkowska
 • Mirosława Sielicka
Punkt wsparcia dla rodziców uczniów z niepełnosprawnościami.
 
 • z wadami wzroku i niewidzące

 

 • z wadami słuchu i niesłyszące

 

 • z problemami ruchowymi

 

 • z niepełnosprawnością intelektualną

 

 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

 

 

 

 • z zaburzeniami komunikacji językowej

 

 

 

 • Wiesława Taraszkiewicz

 

 • Maria Kowalewska

 

 • Jolanta Jargiło

 

 • psycholodzy i pedagodzy

 

 • Anna Kisielewska
 • Joanna Śliwowska
 • Karolina Bujkowska

 

 • Anna Remelska
 • Mirosława Sielicka
 • Maria Sadowska

do góry