Porady i konsultacje indywidualne - Szkoła podstawowa

Wersja do wydruku
temat osoby prowadzące
Porady dla rodziców i nauczycieli dzieci z trudnościami edukacyjnymi
 • Maria Kowalewska
 • Katarzyna Nawalska
 • Wiesława Taraszkiewicz
 • Barbara Jurewicz
 • Marta Putra
Konsultacje psychologiczne dla rodziców w sprawach rozwojowych ich dzieci i trudności wychowawczych - dla rodziców dzieci z klas 0-III
 • Małgorzata Osyda
Konsultacje psychologiczne dla rodziców dzieci z trudnościami emocjonalnymi i w zachowaniu
 • Karolina Bujkowska
 • Barbara Leśniewska-Gawryś
 • Wioletta Racis
 • Małgorzata Koncewicz
 • Magdalena Kościesza
Konsultacje i wspracie psychologiczne dla młodzieży z klas VII-VIII
 • Agnieszka Winnik-Pomichter
Konsultacje dla rodziców dzieci i młodzieży z zaburzeniami adaptacyjnymi, obsesyjno-kompulsywnymi
 • Karolina Bujkowska
Konsultacje rodzinne
 • Małgorzata Osowska

Poradnictwo psychologiczne dla dzieci i rodziców

 • Zespół psychologów
Konsultacje dla rodziców dzieci sprawiających trudności wychowawcze
 • Barbara Boruta
Konsultacje dla nauczycieli i rodziców dzieci z objawami nadpobudliwości psychoruchowej
 • Barbara Boruta
Konsultacje dla rodziców uczniów zagrożonych uzależnieniem
 • Magdalena Kościesza
 • Barbara Jurewicz
Konsultacje dla rodziców dzieci zagrożonych uzależnieniem od komputera i innych urządzeń multimedialnych
 • Małgorzata Koncewicz

Konsultacje dla rodziców i młodzieży dotyczące rozwijania umiejętności poznawczych (pamięci, uwagi, myślenia twórczego i logicznego)

 
 • Małgorzata Koncewicz

Konsultacje dla rodziców dziecka zdolnego

 • Barbara Leśniewska-Gawryś

Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów i ich rodziców

 • Agnieszka Winnik-Pomichter

Konsultacje logopedyczne dla rodziców dzieci z wadami wymowy

 

 • Anna Remelska
 • Maria Sadowska
 • Mirosława Sielicka

Konsultacje dla rodziców dzieci jąkających się

 • Mirosława Sielicka

Porady dla rodziców dzieci moczących się

 • Katarzyna Nawalska

Konsultacje dla rodziców i nauczycieli dzieci z problemami ruchowymi i sensorycznymi

 • Jolanta Jargiło

Konsultacje dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami

 • dzieci z wadami wzroku i niewidzące

 

 • Wiesława Taraszkiewicz
 • dzieci z wadami słuchu i niesłyczące
 • Maria Kowalewska
 • dzieci z problemami ruchowymi
 • Jolanta Jargiło
 • dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
 • Anna Kisielewska
 • Karolina Bujkowska
 • Wioletta Racis
 • Joanna Śliwowska
 • dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej
 • Anna Remelska
 • Mirosława Sielicka
 • Maria Sadowska