Porady i konsultacje indywidualne - Szkoła podstawowa

Wersja do wydruku
temat osoby prowadzące

Konsultacje logopedyczne.

 • Anna Remelska
 • Maria Sadowska
 • Mirosława Sielicka
Konsultacje dla dzieci jąkających się.
 • Mirosława Sielicka
Konsultacje dla rodziców i nauczycieli dzieci z problemami ruchowymi i sensorycznymi.
 • Jolanta Jargiło
Konsultacje indywidualne dla nauczycieli i rodziców dzieci z objawami nadpobudliwości psychoruchowej.
 • Barbara Boruta
Porady dla rodziców dzieci moczących się.
 • Katarzyna Nawalska
Konsultacje dla rodziców dzieci zagrożonych uzależnieniem od komputera i innych urządzeń multimedialnych.
 • Małgorzata Koncewicz
Porady dla rodziców i nauczycieli dzieci z trudnościami edukacyjnym.
 • Maria Kowalewska
 • Katarzyna Nawalska
 • Wiesława Taraszkiewicz
 • Barbara Jurewicz
Konsultacje rodzinne.
 • Małgorzata Osowska
Konsultacje dla rodziców dzieci z trudnościami emocjonalnymi i w zachowaniu.
 • Karolina Bujkowska
 • Magdalena Kościesza
 • Barbara Leśniewska-Gawryś
 • Joanna Śliwowska
 • Wioletta Racis
Konsultacje dla rodziców dzieci sprawiających trudności wychowawcze.
 • Barbara Boruta
Konsultacje dla rodziców dzieci i młodzieży z zaburzeniami adaptacyjnymi, obsesyjno-kompulsywnymi.
 • Karolina Bujkowska

Konsultacje dla rodziców dzieci z zaburzeniami spektrum autyzmu

 • Joanna Śliwowska
 • Anna Kisielewska
 • Karolina Bujkowska
 • Wioletta Racis
 • Mirosława Sielicka
Konsultacje dla rodziców dziecka zdolnego
 • Barbara Leśniewska-Gawryś
Punkt wsparcia dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami.
 
 
 • dzieci z wadami wzroku i niewidzące

 

 • dzieci z wadami słuchu i niesłyszące

 

 • dzieci z problemami ruchowymi

 

 • dzieci z niepełnosprawnością intelektualną

 

 • dzieci z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

 

 

 

 • dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej

 

 

 

 

 • Wiesława Tarszkiewicz

 

 • Maria Kowalewska

 

 • Jolanta Jargiło

 

 • psycholodzy i pedagodzy

 

 • Anna Kisielewska
 • Joanna Śliwowska
 • Karolina Bujkowska
 • Wioletta Racis

 

 • Anna Remelska
 • Mirosława Sielicka
 • Maria Sadowska

do góry