Ochrona danych osobowych

Wersja do wydruku

W dniu 25 maja 2018 r. weszło w życie rozporzędzenie RODO, czyli rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., s. 1).

Szczegółowe informacje na temat

przetwarzania danych osobowych

w naszej placówce znajdą Państwo w zakładce

RODO.