Porady i konsultacje indywidualne - Dzieci w wieku 0-3 r.ż. / Przedszkole

Wersja do wydruku

Dzieci w wieku 0-3 r.ż                                                                                     

                                                                                                                           DZIECI

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAJĘCIA GRUPOWE NA TERENIE PORADNI

temat Zabawy i ćwiczenia w wykorzystaniem Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherbone
cele Wspomaganie ogólnego rozwoju dziecka, w tym emocjonalno-społecznego, kształtowanie poczucia bezpieczeństwa, pewności siebie, budowania kontaktu z innymi.
osoba prowadząca Anna Kisielewska
grupa Dzieci w wieku 2-3 lat wraz z rodzicami, grupa do 4 dzieci wraz z rodzicami

 

                                                                                                                       RODZICE

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PORADY I KONSULTACJE INDYWIDUALNE

 

Konsultacje psychologiczne dla rodziców w sprawach rozwojowych dzieci i trudności wychowawczych

 • Wioletta Racis
 • Małgorzata Osyda
 • Joanna Śliwowska
Konsultacje psychologiczne dla rodziców, którzy przeżywają niepokój związany z narodzinami, rozwojem, zachowaniem dziecka lub doświadczającymi wątpliwości w procesie wychowywania dziecka
 • Anna Meller
Konsultacje logopedyczne dla rodziców w sprawach związanych z rozwojem językowym ich dzieci
 • Anna Remelska
 • Maria Sadowska
 • Mirosława Sielicka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedszkole

temat osoby prowadzące
Konsultacje dla rodziców dzieci z problemami rozwojowymi, emocjonalnymi i w zachowaniu
 • Karolina Bujkowska
 • Wioletta Racis
 • Małgorzata Osyda
Konsultacje dla nauczycieli i rodziców dzieci z objawami nadpobudliwości psychoruchowej
 • Barbara Boruta
Konsultacje dla nauczycieli i rodziców dzieci sprawiających trudności wychowawcze
 •  Barbara Boruta
Konsultacje logopedyczne dla rodziców dzieci z zaburzeniami wymowy
 • Anna Remelska
 • Maria Sadowska
 • Mirosława Sielicka
Konsultacje dla rodziców dzieci jąkających się
 • Mirosława Sielicka
Konsultacje dla rodziców dzieci moczących się
 • Katarzyna Nawalska
Konsultacje dla rodziców i nauczycieli dzieci z problemami ruchowymi i sensorycznymi
 • Jolanta Jargiło
Konsultacje dla nauczycieli pracujących z dziećmi 6-letnimi z "ryzykiem dysleksji"
 • Wiesława Taraszkiewicz
Konsultacje rodzinne
 • Małgorzata Osowska
Konultacje dla nauczycieli przedszkoli dotyczące rozpoznawania symptomów ryzyka dysleksji u dzieci w wieku przedszkolnym
 • Maria Korzun

konsultacje dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami:

 • dzieci z wadami wzroku i niewidzące

 

 • Wiesława Taraszkiewicz
 • dzieci z wadami słuchu i niesłyszące
 • Maria Kowalewska
 • dzieci z problemami ruchowymi
 • Jolanta Jargiło
 • dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
 • psycholodzy i pedagodzy
 • dzieci z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
 • Anna Kisielewska
 • Karolina Bujkowska
 • Wioletta Racis
 • Joanna Śliwowska
 • dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej
 • Anna Remelska
 • Mirosława Sielicka
 • Maria Sadowska