Porady i konsultacje indywidualne - Przedszkole

Wersja do wydruku

     

temat osoby prowadzące
Konsultacje logopedyczne.
 • Anna Remelska
 • Maria Sadowska
 • Mirosława Sielicka  
Konsultacje dla dzieci jąkających się.
 • Mirosława Sielicka
Konsultacje dla rodziców i nauczycieli dzieci z problemami ruchowymi i sensorycznymi.
 • Jolanta Jargiło
Konsultacje dla nauczycieli i rodziców dzieci z objawami nadpobudliwości psychoruchowej
 • Barbara Boruta
Konsultacje dla nauczycieli pracujących z dziećmi 6-letnimi z "ryzykiem dysleksji".
 • Wiesława Taraszkiewicz
Konsultacje dla rodziców dzieci moczących się.
 • Katarzyna Nawalska
Konsultacje rodzinne.
 • Małgorzata Osowska
Konsultacje dla rodziców dzieci z problemami rozwojowymi, emocjonalnymi i w zachowaniu.
 • Karolina Bujkowska
 • Wioletta Racis
 • Joanna Śliwowska
Konsultacje dla rodziców dzieci sprawiających trudności wychowawcze.
 • Barbara Boruta
Konsultacje dla rodziców dzieci z zaburzeniami spektrum
autyzmu.
 • Joanna Śliwowska
 • Anna Kisielewska
 • Karolina Bujkowska
 • Wioletta Racis
 • Mirosława Sielicka
Punkt wsparcia dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami.
 
 • dzieci z wadami wzroku i niewidzące

 

 • dzieci z wadami słuchu i niesłyszące

 

 • dzieci z problemami ruchowymi

 

 • dzieci z niepełnosprawnością intelektualną

 

 • dzieci z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

 

 

 

 

 • dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej

 

 

 

 • Wiesława Tarszkiewicz

 

 • Maria Kowalewska

 

 • Jolanta Jargiło

 

 • psycholodzy i pedagodzy

 

 • Anna Kisielewska
 • Joanna Śliwowska
 • Karolina Bujkowska (na terenie przedszkoli: 1,5,6)
 • Wioletta Racis (na terenie przedszkoli: 2,3,7,10)

 

 • Anna Remelska
 • Mirosława Sielicka
 • Maria Sadowska

do góry