Niebieski Promyk

Wersja do wydruku

Prezydent Miasta Suwałk podjął decyzję o realizacji Programu na rzecz wsparcia dzieci z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera i ich rodzin „NIEBIESKI PROMYK”.

Głównymi celami programu “Niebieski Promyk” są:

 • wszechstronna pomoc dzieciom i młodzieży z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera oraz ich rodzicom,
 • zwiększenie skuteczności oddziaływań terapeutycznych, poprzez organizację indywidualnych i/lub grupowych zajęć rewalidacyjnych,
 • nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania, rozwijanie umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem poprzez zajęcia rewalidacyjne,
 • wsparcie rodziców w procesie terapii i edukacji dzieci z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera,
 • wsparcie rodziców, w trudnym i złożonym zadaniu, jakim jest wychowanie dziecka
  z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera poprzez konsultacje/porady oraz konferencję,
 • wsparcie nauczycieli pracujących z dziećmi z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera poprzez szkolenia i konferencję.

W ramach programu „Niebieski promyk” zostanie udzielone wsparcie w formie:

1) 2 godzin rewalidacji tygodniowo (przede wszystkim zajęcia grupowe, a w przypadku braku możliwości zorganizowania zajęć grupowych bądź z uwagi na potrzeby dzieci – zajęcia indywidualne) dla każdego dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na autyzm, w tym Zespół Aspergera, uczęszczających do przedszkoli i szkół ogólnodostępnych lub z oddziałami integracyjnymi prowadzonych przez Miasto Suwałki (40 dzieci) oraz maksymalnie 22 godziny rewalidacji tygodniowo dla dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Suwałkach posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na autyzm, w tym Zespół Aspergera (15 dzieci z przedszkola, 25 dzieci ze szkoły podstawowej, 4 dzieci z gimnazjum, 6 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych).

2) punktów konsultacyjnych dla rodziców w następujących jednostkach:

 • Przedszkole nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach,
 • Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Olimpijczyków Polskich w Suwałkach,
 • Szkolła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach,
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Suwałkach,
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Suwałkach.

3) warsztatów przedstawiających metody pracy z uczniem z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera;

4) szkoleń dla nauczycieli;

5) 22 ogólnodostępne szkolenia, warsztaty i lekcje otwarte w zakresie pracy z dziećmi z autyzmem, w tym Zespołem Aspergera, m.in.: zabawy kreatywne z elementami sensoplastyki, zabawy wspomagające rozwój ruchowy i poznawczy, rozwijanie sprawności syntaktycznych u dziecka autystycznego, praca z dzieckiem autystycznym w domu.

 

Punkty konsultacyjne dla rodziców dzieci z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera

 

Szkolenia, warsztaty, lekcje otwarte w ramach Programu „Niebieski Promyk”