Ferie z doradcą zawodowym – oferta dla młodzieży.

Wersja do wydruku

Jeśli chcesz:

- porozmawiać o swoich planach edukacyjnych i zawodowych

- dowiedzieć się, do jakich zawodów masz predyspozycje

- pozyskać informacje o kierunkach kształcenia na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej

-  zapoznać się z ofertą uczelni wyższych

Zapraszamy Cię na spotkanie z doradcą zawodowym.

Zapisy prowadzi sekretariat Poradni, nr telefonu (87) 566 41 49