"Dobry zawód - fajne życie" - nowy projekt skierowany do gimnazjów i szkół zawodowych.

Wersja do wydruku

„DOBRY ZAWÓD - FAJNE ŻYCIE - popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim" – taki tytuł  nosi projekt skierowany do uczniów, nauczycieli i rodziców gimnazjalistów oraz do przedstawicieli szkół zawodowych w regionie. Liderem projektu jest Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, która zaprosiła do partnerstwa Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, Łomżyńskie Forum Samorządowe, Miasto Suwałki, Miasto Bielsk Podlaski, Izbę Rzemieślniczą i Przedsiębiorczości. W naszym mieście realizatorem działań jest Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach. SODN będzie czuwał nas przebiegiem projektu w subregionie suwalsko - sejneńsko – augustowskim.
 Celem głównym projektu jest do 14.04.2019r. upowszechnienie kształcenia zawodowego
w woj. podlaskim, przy zaangażowaniu 145 szkół gimnazjalnych i 60 szkół kształcenia zawodowego, wśród co najmniej 6 tys. uczniów szkół gimnazjalnych z terenu województwa podlaskiego oraz rodziców uczniów biorących udział w projekcie poprzez realizację kursów, eventów edukacyjno-zawodowych, doradztwa edukacyjno-zawodowego, spotkań mentoringowych i wizyt studyjnych u przedsiębiorców oraz pakiet działań informacyjno- promocyjnych. Zakłada się, że co najmniej 60 % szkół gimnazjalnych z każdego subregionu województwa podlaskiego weźmie udział w projekcie.

Zapraszamy do zapoznania się z bliższymi informacjami opublikowanymi na stronie Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr:

http://www.bfkk.pl/strona_glowna/popular1.html