Materiały dla uczniów

Wersja do wydruku

Ćwiczenia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu:

 

Ćwiczenia percepcji wzrokowej - wiek przedszkolny i uczniowie klas I-III

Ćwiczenia sprawności manualnej i graficznej - wiek przedszkolny i uczniowie klas I-III

Ćwiczenia funkcji słuchowej - wiek przedszkolny i uczniowie klas I-III

Dyktando w 10 punktach - uczniowie klas I-III

Tygodniowe ćwiczenia poprawnej pisowni - samodzielna praca dzieci starszych od klasy IV