Materiały dla rodziców

Wersja do wydruku

Rozporządzenie MEN z 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego: treść rozporządzenia.pdf

Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną - broszura dla rodziców

Jak pomóc rozwijać skrzydła? - broszura dla rodziców uczniów gimnazjum

Moja ścieżka do kariery - materiały dla uczniów i rodziców szkół gimnazjalnych

Jak pomóc dziecku w podejmowaniu decyzji dotyczących kariery zawodowej - poradnik dla rodziców

Kim zostanie moje dziecko? - poradnik dla rodziców