Formularze

 

Informujemy, iż przed wizytą w poradni w celu dokonania

diagnozy psychologiczno-pedagogicznej należy wykonać

badanie słuchu i wzroku dziecka.

 

I. Zespół Orzekający - wymagane dokumenty.

II. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna.

III. Zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub zindywidualizowana ścieżka kształcenia.

IV. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.