Oferta zajęć grupowych na terenie Poradni w II semestrze roku szkolnego 2013/2014

Wersja do wydruku

Dla dzieci i młodzieży

 • Kształtowanie kompetencji  matematycznych -  dzieci 5-6 letnie

cel: rozwijanie umiejętności matematycznych

 • Terapia grupowa dla dzieci jąkających się – dzieci 6-7-8 letnie

cel: poprawa płynności mowy

 • Zajęcia edukacyjno-rozwojowe - uczniowie klas I-II szkół podstawowych

cel: rozwijanie umiejętności psychospołecznych pomocnych w radzeniu sobie z w sytuacjach trudnych, ułatwiających kontakt z innymi ludźmi

 • Skuteczne metody uczenia się  - uczniowie klas I-III gimnazjum

cel: trenowanie umiejętności  wykorzystania efektywnych technik uczenia się

 • Oswoić stres  - uczniowie klas I-III gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych

cel: ocena własnego poziomu stresu, określenie źródeł stresu, zapoznanie z efektywnymi sposobami radzenia ze stresem i wypracowanie własnych sposobów  radzenia sobie w trudnych sytuacjach

 • Trening pamięci i uczenia się  - uczniowie klas I-III gimnazjum

cel: rozwijanie  umiejętności zapamiętywania, uczenia się, koncentracji uwagi, inteligencji poznawczej, czytanie ze zrozumieniem, notowanie

 • W poszukiwaniu siebie - uczniowie klas I-III gimnazjum

cel: wzmacnianie poczucia własnej wartości, wzbudzanie motywacji do podejmowania bardziej satysfakcjonujących działań w swoim życiu w zakresie współpracy z innymi oraz w obszarze osobistym

 • Tworzymy siebie – wspomaganie osobistego rozwoju uczniów - uczniowie klas I-III gimnazjum

cel: samopoznanie, wzmocnienie poczucia własnej wartości, wzmocnienie odporności psychicznej, rozwój kompetencji społecznych

Dla rodziców

 • Szkoła dla Rodziców - warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców
 • Grupa wsparcia dla rodziców, którzy ukończyli warsztaty „Szkoła dla Rodziców”
 • Wychowanie bez klapsa - zajęcia dla rodziców

cel: rozwój umiejętności reagowania w trudnych sytuacjach

 • Kiedy moje dziecko się złości – zajęcia dla rodziców w wieku przedszkolnym

cel: rozwijanie umiejętności konstruktywnego reagowania na trudne emocje i zachowania dziecka

 • Warsztaty umiejętności wychowawczych korygujących objawy nadpobudliwości psychoruchowej -  rodzice dzieci w wieku przedszkolnym i szkole podstawowej

cel: rozwijanie umiejętności wychowawczych korygujących objawy nadpobudliwości psychoruchowej

 • Wspieranie dziecka w sytuacjach trudnych -  rodzice dzieci w wieku przedszkolnym i szkole podstawowej

cel: konstruktywne reagowanie na przeżywane przez dziecko trudne emocje

 • Jak nie zwariować przed maturą dziecka – warsztaty dla rodziców

Dla nauczycieli

 • „Jak płonąć, żeby się nie wypalić? – profilaktyka wypalenia zawodowego” – warsztaty dla nauczycieli

cel: poznanie źródeł, objawów i konsekwencji stresu,  mechanizmów powstawania wypalenia zawodowego

Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie pod nr: (87) 566 41 49 lub (87) 567 00 67